Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.1  2007

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.1 2007

January 8, 2007      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev 0107

 

Hvem svikter hvem?

Folket svikter Kirken, påstår vi – og
 spør videre: Svikter Kirken folket?
 Av Stein-Morten Omre

Denne gangen vil vi forsøke en noe annen
«vri» på seminaret enn tidligere. Vi har erfart at
mange deltagere synes seminarene blir litt
mye forelesninger og litt lite samtaler omkring
temaene. Derfor ønsker vi denne gangen i
større grad å vektlegge samtalen. Av den
grunn har vi invitert bare én innleder, som vil
dele sin innledning i flere porsjoner.
Vi har vært så heldige at vi får
dominikanersøster Hildegard Koch fra Lunden
kloster i Oslo til å komme og dele endel tanker
med oss. Hun hevder at Kirken gjennom den
individualiseringen og privatiseringen av troen
som vi ser i vår tid, er blitt en forvalter av
religion og tradisjon som man kan bruke etter
behov, men som ellers har lite med våre
konkrete liv å gjøre. På den annen side har det
på verdensbasis aldri vært så mange
mennesker med i nye åndelige bevegelser,
noe som er en frukt av Det annet
Vatikankonsil.
For noen er KComments are closed.