Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Kontakt ossmedlemsservice(at)ogsavierkirken.no 
om du ønsker å bli medlem, skal melde adressendring, 
lurer på om du har betalt medlemskontingenten. Minimumskontingent er 
kr. 300 for de i lønnet arbeid. kr. 200 for andre.
Betales til Også vi er kirken - konto 1280 25 36826

 

 

Leder(at)ogsavierkirken.no
for å få en nærmere utdyping av hva OVEK står for, 
mene noe om hva OVEK har gjort, eller bør gjøre.

 

Webred(at)ogsavierkirken.no 
innspill nettside

 

Nyhetsbrev – melde deg på