Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Oscar Romero endelig saligkåret?

June 19, 2013      Internasjonalt, Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Siste uken i april kom det en overraskende nyhet fra den italienske Monsignor Vincenzo Paglia  leder for gruppen som utreder Erkebiskopens beatifiseringsprosess i Vatikanet. Prosessen har i henhold til Pagilia vært “blokkert” av de to tidligere pavene, men er nå åpnet opp igjen, skriver Fox News Latino den 23.april. The Tablet utdyper saken den 4.mai, med en analyse av hva som kan være bakgrunnen for Pave Frans avgjørelse.  Erkebiskop Romero kan best forstås gjennom det Annet Vatikan konsil, der særlig Pacem in Terris setter rammeverket forn hans pastorale arbeid etter hans oppnevnelse til Erkebiskop.

Romero ble i 1977 oppfattet som en sosialt konservativ og fargeløse biskop av militærstyret og landeierne i El Salvador og var derfor deres foretrukne kandidat til å etterfølge den profilerte og frittalende Erkebiskopen Chavez av San Salvador. Med hjelp av blant annet en erke-konservativ kardinal i nabolandet Guatemale klarte man og overtale Vatikanet til å utpeke Romero. Ingen forventet derfor stort av den nye erkebiskopen, heller ikke Romero selv.  Veien var på tross av dette kort til den fatale morgen, den 24.mars 1980 da biskop Romero blev skutt ned i kapellet til det sykehus der han bodde, av en paramilitær dødsskvadron imens han feiret sin morgenmesse.

Romero kan være et forbilde for hvordan vi kan la oss manipuleres, ikke av mennesker, men av Gud.  For å leve evangeliet, må vi ikke bare spre Det glade buskap, men gjøre det virkelig i menneskers liv, også de fattiges liv. Romero sa: «En kjærlighetens sivilisasjon er ikke sentimental, den er rettferdig og sann. En kjærlighetens sivilisasjon som ikke krever rettferdighet for mennesker, ville ikke være en sann sivilisasjon». Kort tid før sin død uttalte han til en meksikansk dagsavis; «En biskop kan dø, men Guds Kirke som er folket, vil aldri dø».

Først i 2010 kom en offentlig beklagelse fra den daværende presidenten av El Salvador til erkebiskop Romeros familie og folket av El Salvador, med en full innrømmelse av statens involvering, både i snikmordet og den etterfølgende mørkleggingen av saken.

Dagens Kirke kan minnes Oscar Romero, ved ikke bare å elske de fattige, men også forsvare dem, og kreve rettferdighet for de undertrykkede i verden. Dette vil noen ganger gjøre Kirken upopulær og den vil måtte kjempe med alle de paradokser og konflikter dette medfører.  Romero selv sa det slik; «En Kirke som ikke lider under noen form for forfølgelse, bare nyter godt av privilegier og støtte fra denne verden, våkt dere – det er ikke den sanne Jesus Kristi Kirke.»

Read more: http://latino.foxnews.com/latino/news/2013/04/23/pope-francis-unblocks-saint-push-for-salvadoran-oscar-romero/#ixzz2WOMJ66j2

The Tablet, 4.may 2013Comments are closed.