Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Utstein kloster 2. september

July 21, 2017      Seminar      Torstein Seim      no responses

Tagged with:REFORMASJONEN – KONSEKVENSER FOR KIRKE OG SAMFUNN

Reformasjonen var på den ene side en religiøs sak, blant annet med utgangspunkt i augustinermunken Martin Luthers kamp for å finne en nådig Gud. Men reformasjonen utløste også dype samfunnsmessige forandringer, med en ny selvstendiggjøring av det vanlige, verdslige liv, og med konsekvenser for statsstyringen.

Personen Martin Luther ønsket i utgangspunktet ikke å bryte med den katolske kirke, men begivenhetenes gang førte til at det ble resultatet. Han ønsket heller ikke å bryte med tradisjonen, men å nytolke den, både ut fra Bibelen og ut fra det humanistiske slagord ad fontes («til kildene»). Noe av dette er utgangspunkt for professor i kirkehistorie, Tarald Rasmussens, foredrag «Reformasjonen – brudd og kontinuitet».

I Norge var de brede lag av folket i liten grad forberedt på reformasjonen. Men siden Norge var en del av Danmark, ble den innført også hos oss, ofisielt i 1537. Reformasjonens innføring er i ganske stor grad avlesbar i historien til bygningene på Utstein kloster. Dette er temaet for foredraget til førstekonservator, arkeolog Øystein Ekroll, «Hva skjedde med bygninger og klosterliv på Utstein?»

Program for dagen

09:30 Deltakerregistering
10:00 – 10:30 Morgensang i klosterkirken. Ved Ole Hodnefjell og sr. Anne Bente Hadland
10:30 – 12:00 «Reformasjonen – Brudd og kontinuitet». Foredrag ved prof. Tarald Rasmussen.
12:00 – 13:00 Lunsj
12:30 – 13:00 Mulighet for omvisning på anlegget Utstein kloster
13:00 – 13:10 Toner fra renessansen og barokken i klostergården ved blåseensemblet fra UiS.
13:10 – 13:30 Tidligmusikk-konsert i klosterkirken ved blåseensemblet  fra UiS
13:30 – 15:00 «Hva skjedde med bygninger og klosterliv på Utstein?» Foredrag med arkeolog Øystein Ekroll

Utstein Kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Klosteret ble etablert av augustinermunker, sannsynligvis i 1260-årene. Gjennom foredrag og musikk vil deltakerne få innsikt, erfaring – og en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.

 Påmeldings- og betalingsfrist: Torsdag 10. august.

Deltakeravgift (inkl bevertning): Kr 400. Påmelding til: klosterseminarutsteinkloster@gmail.com

Deltakeravgiften må betales til konto 3000 16 26252 og innbetalingen må merkes “Klosterseminar Utstein kloster 2.9.17”
NB! Påmeldingen er først gyldig når deltakeravgiften er innbetalt. Påmeldingen er bindende, og deltakeravgiften kan ikke refunderes når den er innbetalt.

Arrangør Utstein Pilmgrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, VID Misjonshøgskolen, MUST, Utstein kloster.


Comments are closed.