Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Tyske teologer ønsker oppbrudd og reformer i kirken

December 10, 2012      Uncategorized      Admin_Friis      no responses

Tagged with:I samtale: Alois Glück (president sentralkomiteen i tyske katolikker) og biskop Norbert Trelle (Hildesheim).

Manifest om OPPBRUDD og REFORMER i KIRKEN

Det var opprinnelig 144 tyskspråklige teologer som forfattet og publiserte et opprop om at 2011 må bli et år med oppbrudd for Den katolske kirke. Disse teologene utgjør nesten en tredel av alle tyskspråklige teologer fra de store, tunge universitetsmiljøene i Tyskland, Østerrike og Sveits. Senere har flere sluttet seg til manifestet og antallet har passert 224 (09.02.11).

Oppropet har vakt stor oppsikt i europeiske land som Østerrike, Sveits, Tyskland, Irland, Spania, Italia med flere. Det har vært førsteside stoff i mange land.

Den tyske bispekonferansen har kommentert manifestet og ser på det som et betydningsfullt utgangspunkt for videre samtale om nødvendige reformer i kirken. Vatikanets nyhetstjeneste Zenit har imidlertid fokusert på at manifestet uttrykker uenighet om viktige katolske trossannheter.

Oppropet er oversatt til en rekke språk. Engelsk versjon her
På dansk og i tysk original fra OVEK i Danmark pdf

Den tyske biskopskonferansens svar på tysk,

OVEKs styre oppfordrer alle som lengter etter reformer i kirken til å støtte erklæringen fra de tyskspråklige teologene. Manifestet finnes på flere språk på her

Du kan undertegne din støtteerklæring herComments are closed.