Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Et tilsvar til Oftestad

Bufo viridis © Matt Reinbold

Et tilsvar til Oftestad

February 19, 2018      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Nyorientert katolsk seksualetikk!
Denne artikkelen er signert Hans Magnus Solli.

I «Klassekampen» lørdag 5. februar leser vi at kirkehistoriker Bernt Oftestad motsier biskop Bernt Eidsvigs seksualetiske veiledning i avisa 27. januar. Som katolsk kristen synes Eidsvigs veiledning hadde et konstruktivt, godt innhold gitt en katolsk seksualetikk som trenger nyorientering. Det tradisjonelle orienteringspunktet om en naturlig og gudgitt realitet som består av kun en heteroseksuell relasjon mellom kvinne og mann er ikke forenlig med det vi i dag vet om seksuelle legninger. Mennesker med homofil/lesbisk legning lever fullverdige samliv. Dette er empiriske realiteter som viser at Den katolske kirken trenger å revidere sin naturlovslære. Oftestad «skyter bom» med å hevde at både homofilt samliv og samboerskap er «synd i seg selv». Samliv båret av kjærlighet er ikke synd.

Eidsvigs vektlegging av samvittighetsfriheten i seksualetiske spørsmål er særlig viktig. Denne friheten vil Oftestad heller snevre inn til fordel for «lover og regler». Det er nok heller slik at noen lover og regler bør endres gjennom sårt tiltrengte samtaler og refleksjoner om seksuallivet i og omkring Den katolske kirken. Katolsk trosliv har en ambisjon om å være fullt forenlig med fornuft og vitenskap. Hvis det fortsatt skal gjelde, trengs det nyorienteringer på dette feltet.

Hans Magnus Solli

Lege og forsker, Skien

hmsolli@online.no

 

Litteratur:

SALZMAN, T. A. & LAWLER, M. G. 2008. The Sexual Person: Toward a Renewed Catholic Anthropology, Washington, DC., Georgetown University Press.Comments are closed.