Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Seminardagen 22. april

May 16, 2017      Akademiet OVEK, Seminar      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Spennende og lærerike innlegg fra Ingrid Rosendorf Joys og monsignor Torbjørn Olsen om å være medlem i den katolske kirken.

Det siste året har debatten gått friskt om offentlig «støtte» til tros- og livssynssamfunn. Ikke minst har de ulike partienes programmer behandlet dette. Likebehandling av tros- og livssynssamfunnene er et premiss, men også det kommer til å bli utfordret framover.
Et løsere forhold mellom staten og Dnk (Den norske kirke) betyr mye. Det betyr selvsagt mye for Dnk, det betyr mye for staten og samfunnet, og det betyr mye for de øvrige tros- og livssynssamfunnene

 

 

Hva betyr det å ha tilhørighet i et trossamfunn, etter vår egen forståelse og i forhold til norsk lovgivning? Hvordan kan vi forstå den rettsprosess der OKB og staten er motparter? Og hva skjer i prosessen mot ny lovgivning i henhold til krav ved medlemskap for andre livssynsorganisaskoner enn den norske kirken? Store og komplekse temaer som de to presenterte på en overraskende underholdende  måte. Takk til dere begge og alle som møtte å bidro til dagen!Comments are closed.