Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Quo vadis OVEK?

February 5, 2024      Leder      Torstein Seim      no responses

Tagged with:OVEK har eksistert i rundt 20 år og mye har forandret seg siden den ble grunnlagt, også i Den katolske kirke. Hvordan kan vi videreutvikle en organisasjon som OVEK til å møte dagens utfordringer?

Dette blir temaet på årsmøtet eller årsmøteseminaret vårt lørdag 9. mars kl. 13:00 på Bjølsen skole.

Vi mener at det fremdeles er behov for en organisasjon som OVEK i Norge.

Vi har i dag 46 betalende medlemmer, men vi har aldri vært mer enn 130/150 medlemmer pluss et nettverk av ikke betalende sympatisører.

Etter at vi med Frans fikk en mer reformvennlig pave har vi tenkt at det kanskje ikke lenger ville være bruk for oss, men det viser seg at vi har noen høyttalende temmelig konservative krefter i kirken som motarbeider Frans på ulike måter, og vi erkjenner at det er et sterkt behov for fortsatt reformarbeid. Vi er en liten gruppe i et lite land, men sammen med lignende grupper rundt i hele verden kan vi bidra med erfaringer og tanker og noen krefter.

Men de mer eller mindre reaksjonære kreftene finnes og de er kommet nærmere. Det så vi både i de nordiske biskopenes hyrdebrev i fjor om pavens initiativ til å utvikle en synodal kirke, og i våre egne biskopers uttalelser om at paven har oppfordret prestene til å lyse velsignelse over par som lever i uregelmessige forhold, som for eksempel skilte og gjengifte eller homofile par, når de ber om det. Videre har vi fått en katolsk radiostasjon som tilhører et av de aller mest tradisjonalistiske og pavekritiske mediehusene i USA, nemlig EWTN. De kommer neppe til å formidle noe galt i Norge, men problemet er det de ikke formidler om alt som skjer av diskusjon og utprøving på alle nivåer om kirkens misjon og fellesskap. Videre må det nevnes at kirken i Norge var den eneste i Skandinavia som ikke fikk delta i pavens prosjekt om synodalitet fordi våre norske biskoper ikke ønsket det. Paven inviterte samtlige biskoper i verden til å delta.

Nå må vi sammen stake opp kursen framover for OVEK. Vi håper å få en grundig samtale om dette på vårt Årsmøtet den 9. mars.

 Har vi bruk for en katolsk reformbevegelse i Norge?

 Hvordan bør dette reformarbeidet organiseres?

 Hvilke saker er viktige å fokusere på?

 Hva slags forum trenger vi for å opprettholde samtalen omkring liberale/progressive ideer og problemstillinger?

 Hvordan kan OVEK fungere i fremtiden?

¤ Hvordan kan vi få flere og yngre medlemmer?

¤ Hva slags temaer kan være aktuelle for seminarer?

Vi samarbeider noe i ulike retninger: Siden vi ble startet har vi fått det økumeniske Skeivt kristent nettverk som har gjort seg fordelaktig bemerket i media. Og Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner har også tatt opp temaet skeiv og religiøs. Vi er løst assosiert med WAC (We are Church Internasjonal) som er aktive i reformarbeid på mange områder i verdenskirken. Det hjelper oss å holde oss orientert om mye som foregår, og av og til har vi deltatt i aksjoner sammen med dem. Et eksempel er en ganske stor aksjon på Petersplassen for noen år siden for å få gehør for kvinnelige diakoner i kirken. Vi har også støttet en stor kvinneorganisasjon (Catholic Women Speak) med utgivelse av en bok skrevet av katolske kvinner på alle kontinenter. Denne ble delt ut til samtlige kardinaler før den siste konklaven. Noen har faktisk takket for den! Vi tror det er nyttig å være del av et internasjonalt nettverk. Vi er enige om mye, men det skal innrømmes at for eksempel WAC på noen områder er noe mer radikale enn oss!

StyretComments are closed.