Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

OVEK årsmøte 2017

March 30, 2017      Nyheter, OVEK      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Lørdag 22.april 2017 kl. 13.00. – St. Hallvard menighet
(en time før seminaret)

1.     Åpning
  1. Godkjenning av innkalling:
  2. Godkjenning av dagsorden:
2.     Valg av ordstyrer m.m.
  1. Valg av ordstyrer:
  2. Valg av referent:
  3. Valg av tellekorps.
  4. Valg av to protokoll-underskrivere:
3.     Årsrapporter 2016
  1. Årsrapport foreningen «Også vi er kirken Norge» 2016
    Her kan årsrapporten lastes nedÅrsrapport OVEK 2017
  2. Årsrapport Akademiet «Også vi er kirken», medlem av Norske kirkeakademiet (NKA)
4.     Regnskap 2016 og budsjett 2017

Her kan følgende vedlegg lastes ned:
a) Regnskap OVEK 2016
b)Revisjonsberetning OVEK
c) Budsjettforslag 2017
  Selv om det er styret i OVEK som er generalforsamling i Akademiet så legges regnskap og revisjonsberetning fram   som en orientering
d)Regnskap 2016 Akademiet
e) Revisjonsberetning Akademiet

5.     Informasjon fra leder
6.     Medlemsverving
7.     Fastsettelse av medlemskontingent
8.     Valg til Styre

Valgkomiteen OVEK 2017 innstilling til styre og valgkomite

9.     Valg av valgkomite 2018
10. Avslutning


Comments are closed.