Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Oppløses VEOK?

March 5, 2017      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:VEOK er vår søsterorganisasjon i Danmark. 26. mars skal de har årsmøte, styret foreslår at foreningen oppløses. (Bildet: Kaare Rübner Jørgensen, formand)

Vi er også Kirken(VEOK) har innkalt til årsmøte og i sin begrunnelse for å legge ned foreningen skriver de:

“På vort bestyrelsesmøde den 23. januar drøftede vi fremtidsudsigterne for vor forening.
Vi måtte erkende, at vort medlemstal som følge af dødsfald bliver mindre og mindre år for år, og at tiltrække yngre og unge katolikker er så godt som umuligt. Er de reformorienterede, søger til de andre fællesskaber, hvis de i det hele taget bliver i kirken.
På den baggrund besluttede bestyrelsen enstemmigt at fremsætte forslag på den kommende ordinære generalforsamling om opløsning af foreningen VEOK.
Indkaldelse til generalforsamlingen, som afholdes 26. marts 2017 kl 14 i Medborgerhuset på Danasvej, udsendes 4 uger før.

VEOK blev stiftet af 17. november 2002 af en kreds af katolikker, der var utilfredse med, at beslutninger i den danske katolske kirke træffes uden forudgående debat med deltagelse af præster, søstre og lægkatolikker, herunder menighedsråd og pastoralråd. I dag, 15 år efter, er der nok en debat, inden vigtige beslutninger tages, men det er en skindebat, for indvendinger tages ikke alvorligt og beslutningerne synes truffet på forhånd (f.eks. dannelsen af det såkaldte Danmarkskort med nye, større sogneenheder og frasalg af kirker).  Nogen demokratisk kultur findes ikke i vor kirke.

På verdensplan er antallet af præster og ordensfolk faldet drastisk i de sidste halvtreds år. Derfor har flere og flere biskopper i udlandet erkendt, at flere og flere opgaver i kirken må overdrages lægfolk. Det sker ikke i Danmark, hvor biskoppen i stedet søger at løse problemerne ved at overdrage flere og flere sogne til udenlandske præster med minimale teologiske kundskaber og uden kendskab til dansk kultur og foreningsliv”

Fra debatten etterpå:

“Kære Kaare
Selv om jeg ikke er medlem, vil jeg allerede nu bede om ordet under eventuelt på generalforsamlingen.

Jeg vil beklage, at det forholdsvis rige foreningsliv vi havde i Kirken for 40 – 50 år siden og endnu tidligere nu er helt forsvundet. VEOK er måske den sidste “levende” forening. At VEOK nu måske også forsvinder er yderst beklageligt. Jeg vil foreslå, at bestyrelsen tager kontakt med resterne af fx AC, kvindeforbundet og evt. andre for at undersøge, om en eller anden fælles forening kan etableres. Mit ønske er, at få dannet et debatforum, hvor det katolske lægfolk kan formulerer sig. Vaticanum II taler om lægfolkets profetiske embede og om lægfolkets “sensus fidei”, trossans. Har vi danske katolikker opgivet vort profetiske embede?

Paul”

Her et tilsvar

“Hvor er det dog forfriskende og glædeligt, at du kommer med dette forslag.Vi trænger i den grad til, at der ruskes op i vores stagnerende foreningsliv, hvor flere foreninger halter videre blot for at undgå at hælde sine midler i danaidernes kar.
Jeg kommer også til VEOK’ s generalforsamling nu, vi har fået at vide, at også ikke-medlemmer er velkomne.
Morgengilsen fra Lisbeth”Comments are closed.