Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.4  2005

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.4 2005

October 8, 2005      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev0405

Leder:
Det kommer, det kommer!

For de av leserne som har savnet et siste nyhetsbrev
for 2005, kan vi med glede melde om at her kommer
det, vi er i det minste kun i første måned av det nye
året. Når det gjelder andre saker som Også vi er Kirken
er opptatt av, som nattverd for gjengifte, en mer
forståelsesfull holdning overfor homofile, en oppmyking
av sølibatet, kvinnelige prester ordinert som seg hør og
bør innenfor Kirken, ja, da må vi nok vente lenger.
Det er lett å fortvile over en slik situasjon. Ånden og
viljen som preget Det annet Vatikankonsils bestrebelser
på 60-tallet henimot en mer dialogisk, Kristusnær og
inkluderende kirke, som ikke lenger anså den moderne
verden som en fare, men som den verden vi alle lever i
og som vi ikke skal skjerme oss mot, denne konsilets
ånd som også lærte oss å anerkjenne legfolkets
verdighet, myndighet og ansvar på lik linje med det
prestelige hierarki, er ikke lenger den rådende, skal vi
dømme ut fra de meldinger som når oss fra flere hold.
Nå nylig blant annet i meddelelsene fra bispesynoden
som Per Bang oppsummerer i dette nummeret.Comments are closed.