Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.3  2007

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.3 2007

October 8, 2007      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:nyhetsbrev0307

 

Leders innspill
Av Gudveig Havstad

Det er vel mange av dere som leser dette, som lik
meg selv ble rystet og bedrøvet da norske medier
gav oss ny informasjon fra Vatikanet. Og det var vel
mange av oss som kom til å høre intervjuene i NRK
P2 i den forbindelsen med OKB’s generalvikar
Kirsebom og en av de progressive katolikkvennlige
lutherske prestene. Vi kjente oss mest på linje med
den siste.
I samtale med pater Arne Fjell under kirkekaffen
noe senere ble tingene satt på plass for meg: Den
eldre formen for messe på latin har aldri vært
avskaffet i Kirken. Noen steder har den blitt brukt,
noen har prøvet å gjeninnføre den etter en periode
med den nye messen. Hva som fungerer for hver
enkelt menighet, har en tendens til å utkComments are closed.