Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.3  2006

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.3 2006

August 8, 2006      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev0306

 

Velkommen til seminar!

I høst tar vi opp et emne som mange
mener er både aktuelt og påkrevet å
snakke om. Hovedtema for dagen er:
Kirken på terskelen til et nytt
årtusen – hvor er det blitt av
fornyelsen fra Det annet
Vatikankonsil?

Av Stein-Morten Omre

Vi har vært så heldige at vår biskop, Bernt
Eidsvig Can. Reg., har sagt ja til å snakke om
Det annet Vatikankonsils betydning for
fornyelsen i kirken. Sr. Marit Brinkmann,
provinsforstanderinne for St. Josephsøstrene i
Norge, vil fortelle om fornyelsen hos St.
Josephsøstrene etter konsilet og hvilke
utfordringer de står overfor i dag. Den tredje
innlederen er Ingrid Rosendorf Joys, tidligere
leder for NUK, i dag informasjonskonsulent
hos Caritas Norge. Hun vil dele noen tanker
med oss om hvordan unge lever sin tro i dag.
Den fjerde innlederen er pater Jo Neve,
marist, sogneprest i den katolske menigheten i
Asker og Bærum og blant annet medlem av
Økumenisk kommisjon. Han vil snakke om
hvilke utfordringer Kirken i Vesten står overfor i
dag.Comments are closed.