Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.2  2007

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.2 2007

February 8, 2007      Nyhetsbrev, Uncategorized      Admin_Friis      no responses

Tagged with:nyhetsbrev0207

 

Nytt fra IMWAC

IMWAC står for International Movement We Are
Church, som ble fastsatt under et møte 22.-
25.november 1996 i Roma. Til det møtet kom der
delegater fra 10 land: Østerrike, Brasil, Frankrike,
Tyskland, Italia, Sør-Tyrol(=Italia), Portugal, Spania,
Nederland, Storbritannia og USA.
25. november 1996 ble IMWAC stiftet som et
internasjonalt nettverk innenfor Kirken, med den
oppgave å gjøre kirkefolkets ønsker kjent. Det man
pekte på som det aller første nødvendige for
kirkefolket, er: medbestemmelse; et presteskap
bestående av både kvinner og menn; valgfritt
sølibat; respekt for seksualitet og samvittighetens
forrang; sosial rettferdighet og menneskerettigheter;
ingen marginalisering av Kirkens egne troende.
Det fremheves at IMWAC ikke har noen hierarkisk
form for organisasjon. Arbeidsopplegget er
desentralisert; de lokale grupper er uavhengige av
IMWAC og bare ansvarlig for sine egne handlinger.
Men for det internasjonale arbeid har man nedfelt
noen retningslinjer, som går på å bidra til å
reformere Den romersk katolske Kirke i samsvar
med Jesu ånd og liv. Det innebærer da å delta i
debatten innenfor Kirken om viktige emner som der
tas opp; å spre kjennskap om målene for We are
Church; å skape en dialog innad i Kirken; å opprette
et nettverk blant likesinnede grupper.Comments are closed.