Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.2  2006

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.2 2006

February 8, 2006      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev0206

En kirke for det nye årtusen

Av Stein-Morten Omre

Kirken kan ikke lenger tillate seg å
tenke i århundreder, hevder Stein-
Morten Omre, styremedlem i Også vi
er Kirken
I hundrevis av år har
Europa og Vesten
religiøst sett tilsvart
den kristne verden. I
dette området har
kirken vært den
viktigste «leverandør»
av religiøse og
moralske holdninger.
Kristendommen har
hatt en enestående
mulighet til å påvirke
kultur og samfunn.
Den har gitt fantastiske bidrag til vår kultur,
som vi kan være stolte av. Men for å komme i
denne stilling har den også måttet betale en
høy pris: Den har stått makten og de mektige
nærmere enn det som kanskje godt er, og den
har også selv vært en innehaver av makt. Det
var ikke slik Kristus sa at det skulle være, og
det har trolig i mange tilfeller slått tilbake på
den selv, når vi ser med kritiske øyne på vår
egen fortid. I dag har kirken ikke lenger sin
gamle posisjon i de vestlige samfunn. Det kan
vi på mange måter være glade for, for makt
korrumperer i det lange løp, også innen kirken.
Men mer alvorlig er det at sammen med den
kirkelige organisasjon er også kristendommens
anseelse i samfunnet svekket.Comments are closed.