Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.2  2005

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.2 2005

February 8, 2005      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev0205

 

Hierarki og demokrati i
Kirken, lørdag 19. nov.

Vårt neste lørdagsseminar tar opp det
som må kunne sies å være et
kjernepunkt for Også vi er Kirken,
forholdet mellom hierarki og demokrati.
I mange hundre år ble det ofte satt et slags
likhetstegn mellom hierarkiet, eller
geistligheten, og Kirken. Fremstillinger av
Kirken har gjerne begynt med Paven og
kardinalene og endt med biskopene, prestene
og ordensfolket. Til slutt ble legfolket nevnt,
ikke som en del av selve Kirken, men som
Kirkens ”medlemmer”. Det annet
vatikankonsil snudde opp ned på dette og
fremhevet hele Guds folk, uansett stand, som
Kirken. Hvilke praktiske konsekvenser får
dette for legfolkets delaktighet og
medbestemmelse?
I programdokumeComments are closed.