Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev nr.1 2012

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev nr.1 2012

January 8, 2012      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev 0112

Økumenikk i dag

Av s Katrin Åmell OP
I blant sies det at vi er inne i en «økumenisk
vinter». Det er både sant og usant. De
entusiastiske håp om en snart synlig kirkelig
enhet som fantes etter Det annet
Vatikankonsil, er ikke innfridd. Snarere virker
det som om det økumeniske engasjement har
avtatt eller har forsvunnet helt og holdent. Den
slags «økumenisk vekkelse» som var så
påtagelig i forbindelse med konsilet og
Kirkenes verdensråds fjerde generalforsamling
i Uppsala 1968 (hvor undertegnede var
steward), finnes ikke lenger. tidig må man
huske at verden har forandret seg mye i løpet
av de siste 50 år, ikke minst etter 1989 med
østblokkens fall, og at økumenikkens vilkår
også har endret seg. Globaliseringen har skapt
nye økumeniske konstellasjoner og nye
kirkedannelser. Gamle kirker som tidligere var
ukjente for oss, for eksempel fra Midtøsten,
finnes nå her i vårt land. I Sveriges kristne råd
er det for tiden 28 medlemskirker, og mer enn
halvparten av dem har sitt sentrum andre
steder enn i Sverige. Det finnes rikelige
muligheter for møter og utveksling, men også
for kommunikasjonsproblemer, misforståelser
og kulturelle sammenstøt.Comments are closed.