Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev 0211

March 12, 2011      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev nr. 2/2011
La flere få høre hva du mener
Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer!
Redaktør: Anne Helene Utgaard

Jon Fosse og kristen mystikk; Preken av fr. Arne Fjeld; Ikke en anden, men en anderledes kirke; Og flere andre artikler.

 

Nyhetsbrev 0211.

 

 

 

 

Kjære lesere

De forferdende hendingene den 22. juli har satt dype spor. Det kom så brått og det var så voldsomt. Sorg, sinne og dyp smerte rammet først og fremst alle som ble direkte berørt av terroren, men også hele folket. Vi er inderlig takknemlig for at landets ledere, både kongehuset og våre politikere, hjalp oss til å tenke rett da vi innså hva som hadde hendt. Og vi er takknemlig for alle som hjalp til i den kritiske situasjonen, både frivillige og profesjonelle. Og for at vi alle fikk delta med
blomster og sang og lys og gråt og varme. Den norske kirke møtte alle berørte i en sann kristen ånd. Gjennom sin omtanke, deltakelse, inkludering og trøst formidlet den et gudsnærvær og en humanitet som ga støtte og retning til mennesker i sjokk og sorg, uavhengig av den enkeltes tro. Vi så en kirke som sto sammen med folket. Det gjorde godt. Høsten er over oss og mye skjer både innad i kirken vår og i verden for øvrig. Det er spennende tider i Libya og andre araberstater.
Og det er ikke lett å få øye på noen løsning i forholdet mellom Palestina og Israel. Sultkatastrofen i Somalia ser ikke ut til å bedres. Vi trenger å be og arbeide for en bedre verden og særlig for dem som er hardest rammet av ulykke og ufred. Et lyspunkt er at barnedødeligheten på verdensbasis har sunket litt. Pave Benedikt har valgt å fare hardt fram mot medlemmer av hierarkiet som støtter tanken på at vi kan få kvinnelige prester.
Biskop Morris i Australia måtte forlate sitt embete fordi han mente kirken burde tenke over om kvinner kan ordineres. Han hadde også benyttet det felles skriftemålet som vi hadde tidligere, i menigheter hvor det ikke var noen tilgjengelig prest som kunne høre individuelle skriftemål. Dette ble ikke godtatt.
Nå har fr Roy Bourgeosi i USA fått beskjed om at han må tre ut av sin kommunitet og forlate prestetjenesten fordi han har støttet og vært til stede ved ordinasjon av en kvinne. I OVEK støtter vi ikke illegitime ordinasjoner, men vi mener det er upoporsjonalt å straffe prester og biskoper som er kvinneprest-tilhengere hardere enn biskoper og prester som har forgrepet seg på barn og unge eller bidratt til å holde det skjult. Kanskje må vi se nærmere på hva lydighet og samvittighetsfrihet kan bety i kirken.
Ha en fin høst!Comments are closed.