Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Med fraspark i Det annet vatikankonsil

December 10, 2012      Uncategorized      Admin_Friis      no responses

Tagged with:– hvor går veiene videre?     

Lovisenberg menighetshus ; Lovisenberggata 4.

           

Det 50 år siden konsilet kom i gang. Det vil OVEK og Akademiet OVEK markere med en hel festdag! Lørdag 13. oktober vil vi takke og glede oss over den fornyelsen som konsilet brakte, og vi vil forsøke å se framover. Pave Johannes 23 som sammenkalte konsilet, handlet ut fra et ønske om at kirken skulle bli samtidig med sin nåtid. Han kalte det aggiornamento, en fornyelse og modernisering av kirken for å gjøre den bedre i stand til å utføre sitt oppdrag i verden. Denne prosessen må alltid fortsette, og vi spør: Hva betyr aggiornamento i dag?

I: SEMINAR i Lovisenberg menighetshus, Lovisenberggata 4, Oslo, kl. 1100 – 1600, avbrutt av en times lunsjpause. Pris kr 100 inkl. lunsj. Fire foredragsholdere vil innlede til samtale om noen av de temaer som kirken kan og må fortsette å arbeide med:

Tina Beattie: Å pleie, reparere og avslutte et ekteskap. Kirkens syn på ekteskap, skilsmisse og gjengifte (holdes på engelsk)
Per Kværne: Frans av Assisi og religionsdialogen
Madeleine Fredell: Myndiggjøring – om lekfolkets rolle i kirken
Gunnar Heiene: Kirkens sosiallære – et kritisk blikk

Per Kværne
Professor emeritus

Den helt nye boka  vil bli presentert. Det er en artikkelsamling hvor alle dagens foredragsholdere bidrar sammen med Kari Børresen, Jostein Børtnes, Ladislas Orsy, Lars Roar Langslet, Else-Britt Nilsen og Anne Helene Utgaard.
Arrangør av seminaret: AKADEMIET Også vi er kirken, medlem av Norske kirkeakademier.

II: MESSE Kl. 17: Takkemesse. Vi takker for alt det gode konsilet brakte med seg, og for at vi alle er kalt til å være med på utbre Guds rike på jorden. Vi har leid Lovisenberg kirke som ligger nesten rett over veien fra menighetshuset.

III: FESTMÅLTID kl.1830 i Lovisenberg menighetshus. Velkommen til å være med på å feire at det er 50 år siden Det annet vatikankonsil startet og at det er 10 år siden OVEK kom i gang! Pris kr. 200.

Sett av hele dagen lørdag 13. oktober, og bli med på en riktig festdag! Men det går også an å melde seg på til bare seminaret eller til bare festmåltidet. Eller å komme bare til messen. Alt er åpent for alle!  VELKOMMEN!

 Comments are closed.