Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Foto: Vårt Land

Lørdag 22. april kl. 14:00

February 13, 2017      Akademiet OVEK, Seminar      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Lørdagsseminar i regi av akademiet Også vi er kirken.

Finansiering for alle pengene?

Hvor  St. Hallvards menighetslokale

Når  22. april 2017  

Kl  14:00 – 17:00

Fra 1. januar 2017 har Den norske kirke tatt et stort skritt mot å bli skilt fra staten. Det gjør at relasjonene mellom staten og de andre trossamfunnene også endrer karakter.

Sommeren 2017 kommer en ny tros- og livssynslov på høring, og i 2018/2019 kommer det en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Hva kan vi forvente oss? Og hva kan vi mene om det?

Innledere er rådsleder i Samarbeidsrådet for  tros- og livssynssamfunn (STL) Ingrid Rosendorf Joys og msgr Torbjørn Olsen

Foto: Anette Marcelle Hallquist

Entre kr. 100 inklusive bespisning.
Påmelding til seminar@ogsavierkirken.no eller ring 977 95 424

Her kan du laste ned invitasjonen og gi den til en venn

OVEK seminar 2017Comments are closed.