Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Kvinners stemme i kirken

January 22, 2016      Kronikk      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Denne bokomtalen er skrevet av Anne Helene Utgaard

Like før bispesynoden høsten 2015 dukket det opp en liten bok som fikk forbløffende mye medieomtale både i og utenfor Den katolske kirke. Bokas tittel var Catholic women speak – Bringing Our Gifts to the Table, og den ble utgitt av et nystartet internasjonalt nettverk som heter Catholic Women Speak Network. Sentral i dannelsen av nettverket var professor i katolske studier ved Roehampton University i London, Tina Beattie. Nettverket besto da boka kom ut av ca 1000 katolsk kristne kvinner fra hele verden og har senere vokst. Mange er fagteologer, mange er kirkelig ansatte eller har ulike verv i kirken. Noen er velsituerte, andre er fattige. Noen er velutdannet, andre har lite utdannelse.

De fleste er angelsaksiske, men mange kommer fra Afrika, Asia og Latinamerika. 44 av disse kvinnene kommer til orde i den vesle boka som nå foreligger.

 

Bakgrunnen for at boka ble til er den stadig økende bevisstheten som kvinner rundt om i hele verden har utviklet etter nytenkningen om legfolkets rolle i kirken under Det annet vatikankonsil. En bevissthet om at kirken vår lider under fraværet av kvinners deltakelse i ledelse og beslutningsprosesser og at kvinner har uendelig mye å tilføre hierarkiets samtaler om liv og lære. Etter konsilet har paver langsomt og forsiktig uttalt seg om kvinner på en ny måte, men de har avslått å snakke med kvinner. Dermed har de gått glipp av mange tanker og erfaringer i samtalene rundt bordet. Det har gjort kirken fattigere enn den behøvde å være, sier Lucetta Scaraffia (Italia). Den puster bare med én lunge, sier hun. Nå har kvinner tatt pave Frans på ordet. Han har bedt om dialog og om at alle stemmer i kirken må bli lyttet til.

 

Forfatterne hevder for øvrig med styrke at de er uenige med paven når han uttaler at kirken trenger en ny teologi om kvinner. Nei, sier de i innledningen. Det vi trenger er en ny teologisk antropologi som omfatter hele mennesket slik det er skapt i Guds bilde som mann eller kvinne. Og i utviklingen av og samtalene om en slik antropologi må kvinner delta på lik linje som menn. Deres livserfaringer og teologi er av umistelig verdi for kirken som helhet. I sin anmeldelse av boka i Dagens nyheter sier for øvrig tidligere svensk ambassadør til Vatikanstaten, Ulla Gudmundson, at her savner hun stemmen til vår norske idehistoriker og teolog Kari E. Børresen. Det er jeg enig i.

Boka er bygget opp rundt fire hovedtemaer. Første del dreier seg om ulike perspektiver på tradisjon og forandring. Andre del handler om ekteskap, familie og relasjoner. Tredje del tar for seg fattigdom, ekskludering og marginalisering, og fjerde del går inn på institusjoner og strukturer i kirken. Til hvert av de fire hovedkapitlene finnes det en meget lesverdig innledning.

Omslag for boka

 

Alle de 44 artiklene er korte. Kvinnene skriver ikke med én stemme, men med hver sin individuelle stemme. Alle tenker ikke likt, og det finnes spenninger mellom ulike tekster. Det er en av bokas styrker. I den kirkelige samtalen kommer vi bare videre dersom vi bringer inn og lytter til og samtaler om ulike synspunkter.

 

Noen av artiklene er teologiske, andre er sosiologiske og mange er mer personlige. Det gjør inntrykk å les indiske Astrid Lobo Gajiwalas beskrivelse av forholdene til mange katolske kvinner i India. Selv er hun rådgiver for Den indiske bispesynoden. Hun er gift med en mann som har en annen religion slik det er vanlig i et land hvor mindre enn 2 % er katolikker. Hun forteller at i India er kvinner i rurale strøk uvitende om hva som foregår i kirken i forbindelse med bispesynoden, rett og slett fordi 42 % av dem ikke kan lese. De opplever ubeskrivelig fattigdom, lite eller ingen utdannelse, tvangsekteskap, slaveri, vold og voldtekter og ikke-planlagte svangerskap med til dels grusomme konsekvenser. For disse kvinnene er ekteskapet en byrde, og å være født som kvinne er en forbannelse. De representerer store utfordringer i møte med en kristen visjon av familie, sier hun, og spør: «Hvordan kan disse kvinnene erfare ‘the joy of human existing’[1] når de lever under umenneskelige forhold? Ofte får de heller ikke døpt barna sine. Men Gajiwalas forteller også om små lyspunkter i tilværelsen som f.eks. når en hindu ektemann tar seg av sin syke katolske svigermor som i utgangspunktet ikke ville ha noe med ham å gjøre fordi han var hindu!

 

Det er også flere sterke fortellinger om skilsmisser, anulleringer, nye relasjoner og om forholdet til de homoseksuelle og lesbiske katolikker. Dette var viktige saker for bispesynoden. Noen av beretningene er såre, andre formidler øyeblikk av stor pastoral forståelse. En forteller at da hun lå på et katolsk sykehus og fødte sitt første barn, ble det straks klart at barnet ikke kom til å overleve. Hun ringte sin prest midt på natta og han kom kjørende så fort han kunne for å døpe barnet. To uker senere gjennomførte han en vakker begravelse. Kvinnen måtte kontakte denne presten ettersom sykehusets prest ikke ville foreta seg noe fordi barnet hadde to mødre. Hennes egen prest gjorde det.

 

Jeg kan ikke gjengi mer fra boka her, men anbefaler den på det sterkeste. Det er en liten bok med 44 korte artikler. Her er stor bredde, noe som går ut over dybden, men i sitt mangfold gir den likevel et solid bidrag til å la kvinners stemme bli hørt i kirken.

 

Lanseringen av boka like før bispesynoden ble begivenhetsrik og førte blant annet til omtaler og anmeldelser i store og små aviser rundt omkring i verden, bl.a. i New York Times, Washington post og Svenska Dagbladet! Boka ble lagt ut i inngangspartiet til der hvor bispesynoden skulle finne sted, ett eksemplar til hver biskop og til de øvrige deltakerne. Alle forsvant unntatt fire.

 

Bare én mann kommer til orde i boka. Det er den nigerianske jesuitten Agbonkhianmeghe Orobator som tidligere var provinsial for ordenen i Øst-Afrika. Han har skrevet et forord som han kaller: Om lyttende ører og profetiske stemmer. Han sier om boka at den vil berike og utvide banketten med kirkelig konversasjon med varierte gaver verdig en ny pinse!

 

Boka kan bestilles fra Paulist Press (USA) eller fra Amazon. Den koster ca. 150 kr.

Se også http://www.catholicwomenspeak.com og http://www.catholicwomenspeak.com/losservatore-romano-women-church-supplement/

[1] Lin 15 (Forberedelsesdokumentet til siste del av bispesynoden. Min anm.)Comments are closed.