Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Kvinnelige diakoner

Bufo viridis © Matt Reinbold

Kvinnelige diakoner

June 23, 2017      Internasjonalt, Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:ORDINASJON AV EGNEDE MENN TIL PRESTEVIKARER OG KVINNELIGE DIAKONER?

I mars hadde den tyske ukeavisen Die Zeit en samtale med pave Frans. Under denne sa paven: «Problemet er mangel på kald, et problem som kirken må løse. Å gjøre sølibatet frivillig har ofte vært forslått, men det er ikke en løsning. Vi må overveie om ordinasjon av viri probati kan være en mulighet. Men det betyr også at vi må diskutere hvilke oppgaver de kan påta seg i fjernt liggende områder». Om kvinnelige diakoner sa han: « I mange menigheter sørger engasjerte kvinner for at søndagen kan bevares som en gudsdyrkelsens dag ved å stå for ordets tjeneste. Men en kirke uten eukaristi har ingen kraft.»

 

Paven fortalte videre at han på oppfordring av ordensledere har nedsatt en kommisjon for å undersøke kvinnens rolle i kirken. Hittil har kommisjonen funnet at  i de eldste kirkene hadde kvinnelige diakoner vært aktive, både når det dreide seg om dåp og sykesalving. Hvis kvinner anmeldte sine menn for voldelig atferd, så hadde biskopene dessuten sendt en kvinnelig diakon for å undersøk hvordan de var skadet. Paven opplyste til slutt at han vil be kommisjonen om på neste møte å fortsette arbeidet.

The Tablet 18. mars 2017

Det blir spennende å se om kommisjonen også finner ut at kvinner i oldkirken kunne være prester og stå for utdeling av nattverden.Comments are closed.