Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Kvinnelig ordinasjon

June 29, 2017      Leder      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Hvorfor virker en «ordinasjon» av en kvinnelig prest mot sin hensikt?

Også Vi Er Kirken – Norge er en reformbevegelse innenfor den Katolske kriken i Norge siden 2002. OVEK er en bevegelse av legfolk, ordensfolk og geistlige som på Evangeliets grunn og i det 2. Vatikankonsils ånd vil arbeide for reformer og holdningsendringer i Den katolske kirke i Norge (fra § 1 i våre vedtekter).

Det 2. Vatikankonsil var en skjellsettende og omveltende hendelse i Kirkens historie i moderne tid. De fleste katolikker opplevde at Kirken gjennom konsilet kom «i takt med seg selv» og med verden for øvrig. Samtidig er det fortsatt noen som den dag i dag mener at reformene gikk alt for langt, og sterke grupper i Kirken har ikke gitt opp håpet om at vi skal gå tilbake til slik det var, før konsilet. Dette gir seg blant annet uttrykk i den motstand som enkelte kardinaler og biskoper viser mot Pave Frans’ arbeid for å følge opp det som pave Johannes den 23. påbegynte med det 2. Vatikankonsil. Dette er litt av bakteppet til OVEKs arbeid i dag.

Hva gjør at vi likevel mener at en «ordinasjon» av en kvinne til katolsk prest vil være kontraproduktiv for kirkens videre reformering? OVEK mener at Kirken trenger kvinner på alle nivåer og i alle funksjoner, at Kirken må få en mer inkluderende holdning til kvinner og at spørsmålet om kvinnelige prester bør kunne diskuteres i sin fulle bredde. Vi mener også at kvinner snarest bør få adgang til diakonembetet i kirken. Bare når åpenhet og respekt preger samtalen om Kirkens nåværende situasjon og fremtidige utvikling, kan det skje en utvikling som reelt leder Kirken videre på den vei som Gud ønsker at vi skal følge. Dette er hovedgrunnen til at vi ikke velger eller støtter metoder som skaper polarisering og avstand, og dermed stenger for videre dialog.

Samtale og dialog som metode krever at legfolkets stemmer og meninger blir etterspurt. Deltakelse og medvirkning burde derfor være en selvfølgelighet overalt der dette er mulig. Bare slik kan det allmenne prestedømmet få en sentral plass i forståelsen av hvem og hva Kirken er. Vi må huske på at dette gjelder både for kvinner og menn, barn og unge.  Det skjer mye positivt i dag i den globale Kirke som gir grunn til håp. Samtidig gjenstår fortsatt mange utfordringer. En av dem er å sikre at kvinner får samme mulighet til innflytelse som menn i kirken. Dette vil aldri kunne bli reelt, så lenge innsyn og åpenhet ikke gjennomsyrer Kirken som organisasjon.

Hanneke Ørne Bruce.
Første gang offentliggjort mandag 26. juni i VÅRT LAND.Comments are closed.