Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Kirken trenger kritiske røster

October 4, 2019      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:KIRKEN TRENGER KRITISKE RØSTER – PRESISERINGER OG ET ØNSKE.

Av Ola Tjørhom.

Jeg takker webredaktør Torstein Seim for stor velvilje ved å legge ut en lenke til artikkelen min om overgrepskrisen i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3, 2019 (Den katolske overgrepskrisen – feilslått håndtering av et akutt problem). Takk også til Pål Kolstø for fin intro til saken. Jeg drister meg til å håpe at noen av OVEKs medlemmer vil ha nytte av artikkelen.

Torstein har også lagt ut en henvisning til en artikkel i oktoberutgaven av Le Monde Diplomatique med tittelen Katolsk reformvegring, hvor pave Frans er ett av flere temaer (hele saken kan leses her https://www.lmd.no/2019/10/katolsk-reformvegring). Pål har sikkert rett i at mange katolikker – og OVEK-medlemmer – vil ta avstand fra mitt syn på nåværende pave. Jeg betrakter også Frans som en klar bedring. Men når jeg tviler på at han er løsningen på kirkens problemer, skyldes det at han – så vidt jeg kan se – i praksis har fått til lite konkret. Det snakkes mer enn det handles, mange av pavens utspill arter seg som symbolpolitikk, og det interne gjennomslaget er begrenset. Jeg savner den «milde urokkeligheten» pave Johannes XXIII oppviste da han gjorde kjent at han ville innkalle til et fornyelseskonsil. Motstanden mot denne livsviktige beslutningen var massiv, mye sterkere enn de innvendingene Frans møter i dag. «Den gode pave» lot seg imidlertid ikke stoppe, og en bredt anlagt fornyelse fikk fotfeste – om enn for en sørgelig kort periode.

Som Torstein påpeker, avlegger jeg OVEK en liten kritisk visitt på grunn av usynlighet i en tid med en endeløs rekke katolske kriser. I tillegg til det som har skjedd internasjonalt, er OKBs «medlemsjuks» sjokkerende – ikke minst fordi stadige anker helt til topps i det norske rettssystemet vitner om manglende vilje til å erkjenne juridisk skyld. Og det er et dårlig utgangspunkt for bot og bedring. (Jeg har også skrevet om medlemsjukset nylig, se The great cash for Catholics scandal i The Tablet av 28. september 2019 – artikkelen finnes her https://www.thetablet.co.uk/features/2/16785/norway-s-cash-for-catholics-scandal.) Etter min mening kunne OVEK også i denne saken ha markert seg tydeligere. Ellers anbefales The Tablet for jevnlig lesning, tidsskriftet har høy kvalitet og en moderat kritisk profil.

Hovedgrunnen til min kritiske ytring om OVEK er at en tydelig intern «opposisjon» er en avgjørende forutsetning for å finne fram til holdbare løsninger på kirkens mange kriser. Altfor ofte drukner viktig kritikk i ukritiske ovasjoner for pave Frans. Dette skjer blant annet i USA, spesielt i jesuittenes magasin America. Samtidig ser vi i Tyskland hva en slagkraftig opposisjon kan få til. Jeg er ikke i tvil om at Wir sind Kirche har mye av æren for at det tyske katolske lederskapet har beveget seg i «progressiv» retning. Til tross for uttalt motstand fra kurien (og paven), er den tyske kirken på vei inn i en brei konsiliær prosess som etter min oppfatning er det mest løfterike som skjer innenfor Den katolske kirke for tiden.

Det er litt tilfeldig at så mange bidrag av undertegnede dukker opp samtidig. Og da jeg i fjor valgte å «rekonvertere» og vende tilbake til Den norske kirke (hvor jeg befinner meg vel), kommer jeg neppe til å skrive mye mer om det som skjer på katolsk hold. Jeg har imidlertid inntil nå betraktet det som en viktig oppgave å stå fram som en kritisk røst innenfor den norske offentligheten, folk har ikke akkurat køet opp for å ivareta dette ansvaret. Nå forventer jeg slett ikke at OVEK skal være enig med meg i ett og alt – og for så vidt heller ikke at dere skal kopiere den tyske «moderbevegelsen». Men både Den katolske kirke og OKB har et åpenbart – ja, akutt – behov for kritiske korrektiver. Jeg håper OVEK framover vil bidra til at slike korrektiver kommer klart og tydelig til uttrykk, også her til lands.Comments are closed.