Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Hva er et modent syn på seksualitet?

October 2, 2023      Akademiet OVEK, Seminar      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Akademiet – Også vi er kirken

Seminar lørdag 28.10 kl. 12.00,
Lovisenberg Menighetshus,
Lovisenberggata 4 Oslo

Foredrag ved Thomas Kazen, professor i bibelvitenskap ved Enskilda Högskolan i Stockholm.

Han har blant annet skrevet boken “Smuts, skam, status”
I den diskuterer han bibeltekster i relasjon til antikke tekster. Han forsøker å forstå det antikke synet på samkjønnet sex ut ifra tre perspektiver

« Poängen är förstås att med hjälp av antika perspektiv och antik historia bättre förstå vår egen tid och våra egna frågor”. Hans bidrag vil ta utgangspunkt i bibeltolkning og antikk historie.

Etter pausen vil vi ha en samtale på bakgrunn av Thomas Kazen sin innledning og forsøke å finne ut hva som kan kjennetegne en moden kristen seksualetikk slik pave Frans nylig uttrykte det.

Hvordan kan kristne forholde seg til kjønn og seksualitet i vår samtid?
Hvordan skal vi forholde oss til dagens utfordringer med hensyn til LHBT+ problematikken?

Hvorfor har kirken vurdert seksuell synd som alvorligere enn annen synd?
Kan kristen og med det katolsk moral forandre seg?

Det er av grunnleggende betydning at vi utvikler vår evne til å tolke og forstå bibelske tekster og tradisjonen på dette området og å vurdere hvilke andre kilder som kan bidra til en utvidet forståelse av menneskelig seksualitet.

Vi vil lese og kommentere korte tekster

Hensikten med samtalen er ikke å komme fram til et nytt ferdigutviklet syn på saken, men å hjelpe hverandre til litt dypere innsikt i de komplekse utfordringene som ligger til grunn for at det rundt i hele verdenskirken nå diskuteres hvordan vi kan komme videre.

Påmelding til leder@ogsavierkirken.no

Pris kr 100 som kan betales med VIPPS til 798800 eller ved inngangen.

Alle seminarer i kirkeakademiet er åpne for alle!  

 Comments are closed.