Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Gifte prester

May 11, 2014      Forsiden, Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Fra VEOKs nyhetsbrev av 7. mai har vi tatt følgende fra Kaare Rübner Jørgensens orientering.

Den 4. april var biskop Erwin Kräutler af Xingu (bildet)  i den brasilianske regnskov i privat audiens hos pave Frans. Ifølge et interview, den østrigskfødte biskop dagen efter gav til Salzburger Nachrichten, havde de blandt andet drøftet, hvorledes man kunne løse manglen på præster.
”Jeg fortalte ham, at jeg som biskop i Brasiliens største bispedømme med 800 menigheder og 700.000 troende kun havde 27 præster,hvilket betød, at der højest kunne celebreres messe i hver menighed to eller tre gange om året.” Paven skulle hertil have svaret, at han ikke selv kunne løse alle problemer; det var op til de nationale bispekonferencer at finde løsninger, som de kunne præsentere til godkendelse i Rom. De talte også om ordination af viri probati (egnede gifte mænd), og igen sagde paven, at det var op til biskopperne at komme med forslag i den forbindelse.
(The Tablet 10. april 2014)

Spørgsmålet om præstecølibatet vil endvidere blive taget op på den næste bispekonference i England og Wales efter at tre biskopper offentligt har udtalt, at de ønsker forbuddet mod gifte præster ophævet. Situationen i Storbritannien er nu også anderledes end andre steder, for i 2011 tillod
pave Benedikt, at anglikanske præster, der konverterede, kunne ordineres på trods af, at de var gifte. Ifølge de tre biskopper er erfaringerne med gifte præster gode, ja ligefrem en berigelse for den præstelige betjening af de troende.
(The Independent 18. april 2014)
Inden vi glæder os for meget over disse nye toner, vil jeg gøre opmærksom på, at hvad der tales om, er ordination af gifte, egnede mænd, ikke om at allerede ordinerede præster får ret til at gifte sig. Det er altså den østkirkelige ordning, som visse biskopper nu taler om at indføre i vestkirken.


Comments are closed.