Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Gifte prester?

Bufo viridis © Matt Reinbold

Gifte prester?

August 9, 2015      Nyheter, Uncategorized      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Fra våre danske venners nyhetsbrev sakser vi dette om gifte prester.

Det faldende antal præster har fået den irske biskop Leo O’Reilly af Kilmore til overveje at nedsætte en kommission for at undersøge muligheden for at vie gifte mænd til præster og kvinder til diakoner. I hans bispedømme er 52 af de 77 præster over 60 år.

Samme tanker lufter tre pensionerede engelske biskopper (hvorfor er det først, når biskopper er gået på pension, at de begynder at tænke alternativt?). En af dem siger, at mellem seks og ti ud af Englands og Wales 22 biskopper støtter ophævelsen af forbuddet mod at præstevie gifte mænd. Da mange af de mænd, der eventuelt kan blive tale om, allerede har et arbejde, vil det være ”fritidspræster”, der ikke vil belaste bispedømmerne økonomisk.

(The Tablet 20. juni, 4. og 11. juli)

Også i Skotland ser fremtiden sort ud. Her er et læserbrev om situationen:

Kun én mand viet til præst i år, kun tre sidste år. Det går hurtigt den samme vej som i andre europæiske lande. Den tradition med at præsteskabet er reserveret cølibatære mænd er ødelæggende for kirken. Helligånden kan høre alle de bønner, der bedes om kald, og dens svar er ét. Der er diakoner derude, der er præster derude, som har forladt præsteembedet for at gifte sig, der er gifte mænd derude, som man kan kalde på. Det synes som om vore kirkelige autoriteter fra paven og ned til den sidst udpegede biskop fornægter fornuft og sund sans. Der er absolut intet i vejen med gifte præster. Vi har dem allerede i Ordinariatet [den gruppe af konverterede anglikanske præster, som pave Benedikt XVI tillod, kunne blive katolske præster].

Det er meget forkert, at de kirkelige myndigheder vil opretholde en ordning som medfører, at eukaristien nægtes talrige katolikker. Vi er alle ansvarlige for kirkens trivsel. Nægtelsen af at præstevie gifte mænd er at krænke Helligånden, som i denne sag har fortalt os, hvad den mener så tydeligt, som den kan.

(The Tablet 6. juni 2015)
Til den danske hjemmesiden:  VI ER OGSÅ KIRKEN Comments are closed.