Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Fornyelsen som forsvant?

June 21, 2015      Akademiet OVEK, Seminar      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Lørdag den 19.september  kl.1430 i St. Hallvard kirkes menighetssal 

I fjor utgav dr. theol.  Ola Tjørhom boka Fornyelsen som forsvant der han tar et kritisk oppgjør med utviklingstendenser i Den katolske kyrkje de siste 150 årene, med særlig vekt på perioden etter Det annet vatikankonsil.  Tjørhom mener reformimpulsene fra 1960-tallet langt på vei er skuslet bort, og er også i tvil om pave Frans vil være i stand til å lede kirken inn på rett spor.

Er bildet helsvart? Også vi er Kirken inviterer til debatt om dette viktige temaet mellom Tjørhom og dr. theol sr. Else Britt Nielsen (op.)

Program

Kl 1430 Bespisning (pizza)

Kl. 1530 Ola Tjørhom legger frem hovedtankene i boka.
Ola Tjørhom

Kl. 1630 Dr. theol Else-Britt Nilsen kommenterer Tjørhoms bok

Else-Britt

Kl. 170 Plenumsdiskusjon

Kl 1800: mulighet for å gå i messe i St. Hallvard Kirke

Entre kr. 100, inklusiv bespisning

Påmelding til seminar@ogsavierkirken.no,

eller ring  480 76 265Comments are closed.