Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Fikk vi det vi ønsket oss?

Bufo viridis © Matt Reinbold

Fikk vi det vi ønsket oss?

May 25, 2016      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Da Benedikt 16 i 2013 gjorde kjent at han ville gå av som pave, begynte katolske kristne over hele verden å formulere ønsker for hans etterfølger.

OVEK utarbeidet i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i International Movement We Are Church (IMWAC) en ønskeliste som så slik ut:

OVEK / IMWAC:

Hva slags pave trenger kirken?

28.februar 2013

Det er knapt noen uenighet blant progressive katolikker om dagens situasjon i vår kirke. Tvert imot. Vi er enige om mye når det gjelder hvilke endringer kirken trenger. Nå trenger vi en pave som

– er mer opptatt av sin pastorale oppgave enn av ortodoksi og lære

– har erfaring og kunnskap om den verden som ordinære katolikker lever i

– er mer opptatt av å desentralisere enn av å fore sin egen autoritet

– med full kraft kan og vil bekjempe presters seksuelle overgrep

– vil gjenopprette kollegialitet mellom biskopene og paven i samsvar med den eksplisitte viljen til Det annet vatikankonsil

– vil initiere og gjennomføre den nødvendige restruktureringen av kurien

– som vil oppmuntre og lytte til ulike teologiske stemmer

Dette er anliggender som etter hvert kan bringe oss nærmere hva vi ber om og håper på. Det er også punkter som mange katolikker over hele verden kan støtte.

*

Skal vi si at vi fikk det vi ba om? At noe positivt er i ferd med å skje? Kanskje ikke alt vi håper på riktig enda, men dog?

 

Anne Helene Utgaard


Comments are closed.