Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Feilregistering eller juks?

Bufo viridis © Matt Reinbold

Feilregistering eller juks?

March 3, 2015      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt Oslo katolske bispedømme redegjøre for sine rutiner vedrørende medlemsregistering.

Da tidsfristen for redegjørelsen ikke ble overholdt er bispedømmet bedragerianmeldt. Se Vårt Land.

En av Norges fremste jurister, Georg Fredrik Rieber-Mohn, finner det merkelig at Fylkesmannen i Oslo og Akershus anmeldte Oslo katolske bispedømme til politiet før bispedømmets egen redegjørelse om praksisen i medlemsregistreringen var ferdigstilt. Se artikkel i Vårt Land.

I en tidligere  artikkel i Vårt Land anslås det at det for 2014 kan være over 27 millioner som kirken har fått på urettmessig måte. Se saken.

Om dette er tilfelle så er det svært sørgelig. I tillegg til denne verdslige kontrollen skal det også være en intern gjennomgang. Pastor Paul Gargaro, som er tilknyttet Det skotske tribunal skal lede en kirkelig og etisk gjennomgang av kirkens registreringspraksis. Les på katolsk.no 

På vår nettside har vi en såkalt newsfeed fra katolsk.no – der vil de siste nyhter automatisk bli lagt ut. Se nede i høyre marg.

 Comments are closed.