Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Den katolske overgrepskrisen

October 4, 2019      Kronikk      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Professor emeritus i teologi, Ola Tjørhom, har skrevet en informativ artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift om de mange alvorlig overgrepssakene i Den katolske kirke som vi her gjengir med forfatterens tillatelse. Tjørhom har tidligere skrevet boken  “Fornyelsen som forsvant: Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag” (Oslo: Cappelen Akademisk) og har også vært foredragsholder på OVEK-arrangementer ved et par anledning. Tjørhom’s skuffelse over utviklingen i Den katolske kirke, som han i sin tid konverterte til, fikk ham til å melde seg ut igjen for noen år siden. Mange OVEK-ere vil nok dele mye av Tjørhoms smerte og frustrasjon på en rekke punkter, men blant annet hans påstand om at pave Frans ikke forstår alvoret i  saken  og snarere er en del av problemet enn en del av løsningen, vil nok en del være uenige i. Vi åpner gjerne opp våre spalter for andre innlegg om dette (slik de står åpne også for innlegg om andre emner).

 

Her kan dere lese Olas artikkel bak en betalingsmur i Nytt Norsk Tidskrift  HER

Her er ingressen
Denne artikkelen redegjør for katolske presters seksuelle mishandling av barn og unge. Overgrepenes omfang, karakter og årsaker vektlegges – samt kirkens uholdbare håndtering av problemet. Krisen har røtter i en kultur hvor vern av kirkens omdømme overskygger hensynet til ofrene. Forsøk på å rydde opp har så langt vært utilstrekkeligeComments are closed.