Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Brev til paven

Bufo viridis © Matt Reinbold

Brev til paven

February 18, 2015      Kronikk      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Ritva Maria Jacobsson med flere svensker skriver til paven og ber han utnevne kvinner der det er mulig.

Käre pave Franciskus!

 

Snart har två år gått av ett pontifikat som för oss, en grupp svenska katoliker, har varit en stor glädje, en Guds nåd. Vi upplever att så mycket som skapades under andra Vatikankonciliet men genom åren mer och mer gick förlorat, nu återupprättas. Begreppet barmhärtighet har kommit i fokus, och kyrkans omsorg om de fattiga har blivit en prioritet.

 

Emellertid vill vi nu fästa påvens uppmärksamhet på kvinnornas roll i detta förnyelsearbete inom den katolska kyrkan. På det området är inte framstegen stora, och fortfarande återstår viktiga reformer.

 

Ett intressant förslag formulerades av kardinalen Marx i München, i en intervju i tidskriften America. ”Vi måste reflektera teologiskt och se på kyrkorätten: vilka roller i kyrkan kräver absolut prästvigning av den som uppbär rollen?  Sedan måste alla andra roller vara öppna för lekfolket, kvinnor och män, men särskilt för kvinnor.” 

 

Vi vädjar nu till påven att systematiskt utnämna kvinnor till alla slags poster i kyrkan, inom kurian och på alla andra områden där detta är möjligt. En sådan prioritering skulle äntligen stärka kvinnornas inflytande och även kunna bidraga till påve Franciskus’ viktiga reformarbete som vi med djup tacksamhet beundrar.

 

Ritva Maria Jacobsson

 

För gruppen Hans Reiland, Erik Westerberg, Erik Janzon, Carin Zetterlund Brune, Eva Winiarski, Elisabet Finné och Kerstin PerssonComments are closed.