Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Bli medlem

 

Kjære medkatolikk,

‘Også vi er Kirken – Norge’ ble stiftet i 2002 som en reformbevegelse for norske katolikker. ‘Også vi er Kirken – Norge’ ønsker å være en bred katolsk folkebevegelse som favner leg og lærd. Vi tror at Kirken alltid må være i oppbrudd, og ‘ajourføres’ med utviklingen i det samfunnet vi lever i, slik pave Johannes 23. uttrykte det på Det annet Vatikankonsil. Vi er bekymret over at den reformviljen som preget Det annet Vatikankonsil synes å ha fått dårligere kår i dagens samfunn, og ønsker å bidra til å gi reformimpulsene fra 1960-årene et kraftig puff fremover. Ekklesia semper reformanda.

Vi tror kanskje du deler noen/mange av våre målsettinger og kan tenke deg å melde deg inn i vår bevegelse. Det er først når vi er mange at vi virkelig kan få gjennomslagskraft. Vi står tilsluttet et bredt internasjonalt nettverk, The International Movement We are Church, men vi vil understreke at vi er en selvstendig organisasjon som kun står ansvarlig for vårt eget program og overfor våre egne medlemmer.

Som medlem av ‘Også vi er Kirken – Norge’ vil du jevnlig få tilsendt vårt nyhetsbrev (fra og med 2010 vil alle få det tilsendt i posten). Du vil også bli invitert til vårt årsmøte og vår studieorganisasjon “Akademiet også vi er kirken” holder lørdagsseminarer som vi arrangerer to ganger i året. Ved å bli medlem bidrar du også med din skjerv til det vi oppfatter som et svært viktig og nødvendig arbeid innenfor Kirken.

Velkommen som medlem!

Hilsen styret for Også vi er Kirken – Norge

Torstein Seim (leder),

Medlemskap

Koster kr. 300,- per år. Pensjonister kan betale kr. 200,-. gjerne til vippskontoen vår #798800
Kontingenten betales til konto: 1280 25 36826. Send gjerne din epostadresse og postadresse til medlemsservice (at) ogsavierkirken.no