Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Foto: Den katolske kirke

Bispedømmets smitteverntiltak

March 11, 2020      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Oslo katolske bispedømmes smitteverntiltak gjelder inntil palmesøndag

Å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme innfører derfor nye og strengere smitteverntiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

Oppfordring:


Sogneprest, menighetsråd og de troende oppfordres til å følge årvåkent med på – og respektere – lokale myndigheters råd og tiltak.

Tiltak utenom messen (påbud):

Tiltak for messen (påbud):

Det presiseres at dersom du er i tvil om egen helsetilstand, merker sykdomssymptomer eller er syk, så er du unntatt fra din messeplikt.

Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordres du til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie.

Kirkene vil holde åpent for alle troende. Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

In Christo,

 

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av OsloComments are closed.