Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Austrian Priest Action

September 19, 2013      Forsiden, Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Hanneke har funnet denne i The Tablet, 24.august.
Fr Helmutt Schüller er invitativtageren til organisasjonen Austrian priest Action (API)som startet i 2006, 15 % av landets prester og diakoner er nå medlemmer  i denne organisasjonen. Fr Schüller har i sommer vært på rundresie i USA for å fortelle om de østerikiske presternes arbeid for styrke den åndelige communion fra det andre vatikankonsil i Kirken. På tross av at man flere ganger måtte finne nye møtelokaler på kort varsel i Boston, Philadelphia, Chicago og Detroit, etter at de lokale biskopene satte en stopper for møter i katolske menigheterslokaler, har fr Schüller fullført rundturen etter planen og hatt åpne møter i totalt 15 byer, fra kyst til kyst i USA. Dessverre deltok få amerikanske prester åpent på samlingene, en av de få var Fr John Witney, jesuit i St Joseph menighet i Seattle. Fr Withney kan tenke seg tre grunner for at så få prester åpent ønsker å lytte og delta i dialogen med Fr Schüller; at de er uenige i API sitt budskap, at de er overarbeidede og utslitt av arbeidet i menigheter og ikke har overskudd til å slike intiativ eller at de er redde for å delta. Den siste grunnen mener han selv er en feilforstått holdning. Han omtaler Schüllers presentasjon som “et rop for en konstruktiv dialog og engasjement” og undrer seg over hvorfor ledende representanter for Kirken i USA som biskoper og andre, ikke selv tar intitiativ i dialogen. “Hvorfor får vi aldri samtale med våre biskoper, åpent og ærlig, på tross av at det ikke er noe i kirkens struktur som egentlig skal forhindre oss fra dette?”. Også andre prester sto frem og øsnket å åpent støtte intiativet fra API. Mange prester brukte også anledningen til å møte Fr Schüller i lukkede samlinger og i enkeltsamtaler. Et hovedbuskap fra API er at den økende mangel på nye prester i Europa og Nord- og Sør Amerika er en utfordring som Kirken må ta innover seg og forholde seg til. Hvem skal støtte og bidrar i arbeidet med å ministrere sakramentene, med færre og færre prester i flere og fler sammenslåtte meningheter?

Jesuit Fr. John Whitney

En undersøkelse gjennomført av The National federation of Priest Counsils i USA viste at i 2009 var bare 30 nye prester som erstattet hver ethundre pensjonerte amerikanske prester.

Her er det en times foredrag fra turen i sommer

En tale  i USA  Comments are closed.