Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

mde

Årsmøte i OVEK

March 18, 2019      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Lørdag 30. mars 2019 kl. 16.30 i Sankt Dominikus kloster, Neuberggaten 15, Oslo
(dette er etter seminaret samme sted)

DAGSORDEN
Åpning
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av dagsorden
Valg av ordstyrer m.m.
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av referent
c) Valg av tellekorps
d) Valg av to protokoll-underskrivere
Årsmelding 2018
Årsmelding for foreningen Også vi er kirken – Norge 2018
Årsrapport for Akademiet Også vi er kirken, medlem av Norske kirkeakademier (NKA),
blir ikke behandlet på OVEKs årsmøte.
Regnskap 2018 og budsjett 2019
Informasjon fra leder
Fastsettelse av medlemskontingent
Valg til styret
Valgkomiteens innstilling til styret
Valg av valgkomite 2019
AvslutningComments are closed.