Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Quo vadis OVEK?

February 5, 2024      Leder      Torstein Seim      no responses

Tagged with:OVEK har eksistert i rundt 20 år og mye har forandret seg siden den ble grunnlagt, også i Den katolske kirke. Hvordan kan vi videreutvikle en organisasjon som OVEK til å møte dagens utfordringer?

Dette blir temaet på årsmøtet eller årsmøteseminaret vårt lørdag 9. mars kl. 13:00 på Bjølsen skole.

Vi mener at det fremdeles er behov for en organisasjon som OVEK i Norge. Vi har i dag 46 betalende medlemmer, men vi har aldri vært mer enn 130/150 medlemmer pluss et nettverk av ikke betalende sympatisører. Etter at vi med Frans fikk en mer reformvennlig pave har vi tenkt at det kanskje ikke lenger ville være bruk for oss, men det viser seg at vi har noen høyttalende temmelig konservative krefter i kirken som motarbeider Frans på ulike måter, og vi erkjenner at det er et sterkt behov for fortsatt reformarbeid. Vi er en liten gruppe i et lite land, men sammen med lignende grupper rundt i hele verden kan vi bidra med erfaringer og tanker og noen krefter. Men de mer eller mindre  tradisjonalistiske kreftene finnes og de er kommet nærmere. Det så vi da våre norske biskoper skrev et svært kritisk brev til sine tyske kolleger i forbindelse med det arbeidet de hadde igangsatt med å utvikle en synodal kirke i Tyskland. Videre så vi det da Den nordiske bispekonferansen uttalte at de ikke så behov for å delta i det synodale prosjektet som paven oppfordret alle verdenskirkens biskoper til å få menighetene til å delta i. (Noe skjedde riktignok i Sverige og Danmark, men i Norge fikk vi ikke delta i det hel tatt.) Så sendte også våre biskoper ut et hyrdebrev om kirkens syn på seksualitet og samliv som ble en overraskelse for mange norske katolikker. Det hadde en helt annen tone enn den vi har vært vant til, som for eksempel da Paul VIs ensyklika Humanae Vitae slo fast at kunstig prevensjon fortsatt skulle være forbudt for katolikker. Da framholdt våre nordiske biskoper i et hyrdebrev at dette var en sak som tilhørte den enkeltes personlige valg og samvittighet.   Vi har også registrert en nokså kjølig, men ikke avvisende holdning til pavens initiativ om at prester kan lyse velsignelse over par som lever i uregelmessige forhold, som for eksempel skilte og gjengifte eller homofile par, når de ber om det. Så har vi fått en katolsk radiostasjon som eies av et av de aller mest tradisjonalistiske og pavekritiske mediehusene i USA, nemlig EWTN. Den kommer neppe til å formidle noe «galt» i Norge, men problemet er det de ikke formidler om alt som skjer av diskusjon og utprøving på alle nivåer i kirkens misjon og fellesskap.  EWTN har offentlig blitt sterkt kritisert av pave Frans.

 

Nå må vi sammen stake opp kursen framover for OVEK. Vi håper å få en grundig samtale om dette på vårt Årsmøtet den 9. mars.

 

Vi samarbeider noe i ulike retninger: Siden vi ble startet har vi fått det økumeniske Skeivt kristent nettverk som har gjort seg fordelaktig bemerket i media. Og Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner har også tatt opp temaet skeiv og religiøs.

Vi er løst assosiert med WAC (We are Church Internasjonal) som er aktive i reformarbeid på mange områder i verdenskirken. Det hjelper oss å holde oss orientert om mye som foregår, og av og til har vi deltatt i aksjoner sammen med dem. Et eksempel er en ganske stor aksjon på Petersplassen for noen år siden for å få gehør for kvinnelige diakoner i kirken. Vi har også støttet en stor kvinneorganisasjon (Catholic Women Speak) med utgivelse av en bok skrevet av katolske kvinner fra alle kontinenter. Denne ble delt ut til samtlige kardinaler før den siste konklaven. Noen har faktisk takket for den! Vi tror det er nyttig å være del av et internasjonalt nettverk. Vi er enige om mye, men det skal innrømmes at for eksempel WAC på noen områder er noe mer radikale enn oss!

Vel møtt til Årsmøtet! Vi håper på godt oppmøte til drøfting av de nevnte spørsmålene.

 

Vennlig hilsen fra Styret

 Comments are closed.