Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

OVEK tilbake på nettet

Bufo viridis © Matt Reinbold

OVEK tilbake på nettet

January 12, 2015      Leder      Torstein Seim      no responses

Tagged with:OVEK tilbake på nettet – OVEKs nyhetsformidling i ny form

Etter en lengre periode da vårt nettsted har vært nede pga. hacking kan vi nå endelig gjenåpne det. Dette er spesielt viktig fordi nyhetsbrevet slik vi har kjent det i mange år, kommer til å opphøre i sin tradisjonelle form. Anne Helene Utgaard, som har lagt ned et svært arbeid i nyhetsbrevet gjennom mange år, har nå trått tilbake som redaktør, et verv hun beholdt lenge også etter at hun gikk av som leder for foreningen vår. Jeg vil herved benytte anledningen til å takke henne for denne innsatsen som har brakt OVEKere mye spennende og viktig lesestoff i postkassen.

Tanken er at vi heretter ikke vil ha én redaksjon for nyhetsbrevet og én for nettstedet, men én felles redaksjon som i hovedsak konsentrerer seg om nettstedet. Dette vil gjøre det mulig å komme raskere ut med informasjon siden vi ikke vil være avhengige av oppsamling av stoff, trykking, utsendelse, osv. Samtidig innser vi at det er noe eget ved å kunne holde bladet i hendene, bla i det, og, om man vi, ta vare på det i bokhylle eller en skuff. Så vi vil fortsette å sende ut et ‘oppsamlingsnummer’ med tekster fra nettstedet – både nyhetsstoff og kommentarstoff – én gang i året. Vi satser på å engasjere skriveføre, reformorienterte katolikker til å skrive en kronikk hver i året til nettstedet, Så vil vi ta med så mye det som det er plass til over i det årlige oppsamlingsnummeret’ I tillegg til at alle oppfordres til å bidra med stoff av forskjellig slag, både egenprodusert, og ting de har funnet og satset fra andre steder.

DSCF25171Neste trykte nummer av nyhetsbrevet kommer i løpet av februar. Av viktige ting det vil inneholde vil jeg nevne:

Informasjon om vårens seminar – 18. april: Seminaret vil ta for seg det som rører seg i Vatikanet for tiden under pave Frans’ fornyende ledelse. Vi får to innledere som betrakter utviklingen fra hvert sitt utsiktspunkt: Ulla Gudmundsson, tidligere svensk ambassadør til Vatikanet (2008-2013), kommer til Oslo fra Stockholm, og Andreas Dingstad, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør i Oslo katolske bispedømme, fra Akersgaten. Vi har allerede tidligere hatt seminarer der vi har sett på pave Frans og hans nye visjoner for kirken, men ting skjer nå så fort og på så mange plan i Vatikanet at vi ikke kan slippe dette emnet. Som en katolsk reformbevegelse må OVEK følge med når Vatikanet og kirkens øverste ledelse begynner å reformere seg selv.

Ny norsk bok om ‘Fornyelsen som forsvant’: Ola Tjørhom, norsk teolog med økumenikk som spesiale som konverterte til katolisismen fra Den norske kirke for en ti års tid siden, har gitt ut bok i høst om de siste 150 års utvikling innen Den katolske kirke. Som mange av dere sikkert har fått med dere, er han svært kritisk til flere sider ved kirkens liv og er heller ikke overbevist om at pave Frans evner å få kirken tilbake på rett spor, dvs. tilbake til impulsene fra Det annet vatikankonsil. Vi trykker et mindre utdrag av Tjørhoms bok i nyhetsbrevet. Noen av dere vil sikkert nikke gjenkjennende til hans vurderinger, andre vil oppleve dem som svartmaling. Les selv!

Internasjonalt — forholdet til IMWAC: noe av det viktigste som skjedde i fjor i IMWAC – International Movement We Are Church – var at bevegelsens leder (formell tittel: koordinator) Martha Heizer, ble ekskommunisert i mai. Da ble det offentlig kjent at hun regelmessig feirer kommunion uten prest, en praksis som gir automatisk ekskommunikasjon. Heizers messefeiring var ikke kjent for OVEKs styre, og så vidt vi forstår heller ikke av flere av dem som hadde vært med å velge henne som koordinator. De fleste nasjonale IMWAC-gruppene har likevel valgt å støtte henne, noe vi i OVEKs styre har funnet problematisk. Vi offentliggjorde tidlig en uttalelse på dette nettstedet der vi forklarte hvorfor vi ikke kan støtte slik sakramentell selvtekt (se egen sak). Ny leder for IMWAC skal velges i vår; da kan enten Martha Heizer bli gjenvalgt eller IMWAC få en ny leder. I påvente av en avklaring i denne viktige saken har OVEKs styre valgt å suspendere vårt IMWAC-medlemskap inntil videre. Dersom Heizer fortsatt sitter som leder på tidspunktet for vårt årsmøte 18. april, vil vi legge frem som en egen sak om det er hensiktsmessig, og prinsipielt riktig, for oss å opprettholde (= reaktivere) vårt medlemskap, eller å tre ut.

Årsmøtet — valg av nytt styre. En annen viktig sak på årsmøtet vil være valg av nytt styre. Selv trer jeg tilbake som leder etter tre år, og valgkomiteen arbeider med å finne gode kandidater til nytt styre og ny leder. Seminar og årsmøte vil finne sted hos st. Josefsøstrene på Grefsen. Etter at vi har vært på ‘legd’ rundt forskjellige steder i mange år var vi på Grefsen første gang i høst og følte oss tatt veldig godt imot, i svært egnede og lyse lokaler. Vi er veldig glade for å kunne komme dit igjen, og håper og tror at det kanskje kan bli vår nye ‘base’.

Mer siden.
Vel møtt 18. april

kolsto_ps

Hilsen Pål Kolstø
lederComments are closed.