Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

OVEK, også for fremtiden?

January 29, 2018      Leder      Torstein Seim      no responses

Tagged with:I 2018 står OVEK som organisasjon ovenfor store utfordringer; Hvordan kan vi fortsette å være relevant også for generasjoner som ikke har erfaringer eller kunnskap om Kirken fra før det Annet Vatikankonsil? Og for alle katolikker som ser at Kirken under pave Frans er inne i en meget positiv utvikling? Blant annet kan vi se en generelt økende åpenhet i Kirken rundt temaer som tidligere har vært «lagt lokk på».

Også Danmark (VEOK) og Sverige (VÄKS), som er våre søsterorganisasjoner i Skandinavia, har utfordringer med å skape engasjement rundt reformarbeidet i Kirken.

Spørsmål som jeg stiller meg selv og dere medlemmer (og fremtidige medlemmer) blir da; Hvordan kan OVEK oppdatere seg til disse endringene? Hva kan vi gjøre annerledes? Kan vårt arbeid bli mer synlig? Jobber vi med de sakene/temaene dere er opptatt av?

De siste årene har vi prøvd å spre informasjon og holde seminar på litt nye måter. Vi bruker nettsiden og Facebook mer aktivt. Fra 2016 har Høstseminaret vært forlagt til en hverdagskveld, og vi ser at noen som har møtt til disse har vært nye for OVEK. Vi har også kunnet invitere innledere som ellers ikke ville hatt anledning til å bidra. Samtidig har vi endret formen på disse seminarene, slik at deltakelse og dialog har fått mer fokus.

Flere ganger i 2017 har OVEK blitt brukt av media til å gi innspill og kommentarer både for interne hendelser i den Katolske Kirken i Norge og internasjonale hendelser. Det er fortsatt viktig å være talerør for reformvennlige katolikker som ellers kanskje ikke blir hørt.

Dette mener vi er noen av OVEKs hovedoppgaver, og at vi bør fortsette å være en alternativ møteplass for dialog og meningsutveksling for katolikker i Kirken, og på slik måte gi mer plass til mangfoldet av stemmer og perspektiv.

Noen har sagt at det er ikke like viktig å gjøre alt riktig, som å gjøre de riktige tingene.

Så hva vil vi med vår organisasjon og hvordan kan OVEK være viktig og relevant også de neste ti år?

Vi nærmer oss årsmøtet i 2018, og spørsmålet rettes derfor også til det nye styret. Hva vil være det riktige og gjøre for OVEK? Som også vil være riktig for den Katolske Kirken i Norge i årene som kommer? Jeg håper vi vil kunne arrangere et seminar om ikke alt for lenge, der disse og andre spørsmål kan bli drøftet. Send gjerne innspill til oss!

Januar 2018Comments are closed.