Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr. 1 2009

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr. 1 2009

January 8, 2009      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev0109

Ekskommunisering opphevet

Av Anne Helene Utgaard

I utgangspunktet vil det alltid være en
gladnyhet når kirken opphever straffetiltak.
Straff hører ikke hjemme i en kirke som er kalt
til barmhjertighet og rettferdighet. Likevel er
det med en viss bismak vi konstaterer at pave
Benedikt har opphevet ekskomuniseringen av
de fire lefebvristbiskopene som ble ulovlig viet
av nå avdøde erkebiskop Lefebvre i 1988. De
fire står for en avvisning av Det andre
Vatikankonsil og er for eksempel motstandere
av trosfrihet og demokrati. De har også et
svært konservativt syn på kvinner, og de ser
på alle paver etter Pius X som vranglærere.
(Dette til tross for at de er overbevist om
pavens ufeilbarlighet.) De har også et negativt
syn på jødene og jødedommen. Pavens
beslutning har derfor vakt bestyrtelse blant
jøder og deres rabbinere verden over.Comments are closed.