Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Nyhetsbrev Nr.1  2008

Bufo viridis © Matt Reinbold

Nyhetsbrev Nr.1 2008

January 8, 2008      Nyhetsbrev      Admin_Friis      no responses

Tagged with:Nyhetsbrev 0108A

 

Redaktørstafetten går videre

Herved takker jeg for meg som vikarierende
redaktør og ønsker min etterfølger,
ANNE HELENE UTGAARD,
nyvalgt styremedlem i OVEK og rede til
å overta redaktørarbeidet
med ”Nyhetsbrev”, lykke til! Jeg vil samtidig takke
Trine Haaland for hennes arbeid med layout og
tilrettelegging. Uten hennes medarbeid ville ikke
Nyhetsbrev ha kommet ut slik det gjorde, i en
presentabel form. La meg også takke Torstein
Seim, som har ansvaret for det trykketekniske og
forsendelsen. Selv et lite ”Nyhetsbrev” krever
profesjonell innsats. Det tar tid og det krever
fleksibilitet. Min jobb var å ”redde” bladet over en
”kneik” – slik at styret fikk tid på seg til å finne en
redaktør som kan påta seg den ”ubetalte”
redaktørjobben på noe lengre sikt. Det er jo
dessuten en fordel at redaktøren har en nær
kontakt med styret, samtidig som det er viktig at
man ivaretar redaktørens frihet i redigeringen av
bladet. Med de numrene jeg har redigert, har jeg
forsøkt å legge en mal for innholdet ut fra et
presseprofesjonelt synspunkt jeg kunne innestå
for, samtidig som hensyn ble tatt til styrets ønsker
og behov, men jeg var ikke innkalt til
styremøtene. Derfor takker jeg også styret i
OVEK for at de ikke blandet seg i redigeringen.Comments are closed.