Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Mulighet for kvinnelige diakoner?

June 19, 2013      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Hanneke Ørne Bruce gir oss noen nyhete fra The Tablet.

I The Tablet, den 25.mai drøfter professor Gerard O`Collins SJ ved Austalian Catholic University, hvorfor tradisjonen med å vie kvinnelige diakoner vill være i trå med den Annet Vatikan konsils lære om diakoners ordinering til å tjene, men ikke for å bli en del av presteskapet. Den Annet Vatikan konsil viste at de ulike grader av vielse (biskop, prest, diakon) ikke betyr at de er like hverandre, siden diakonen til forskjell fra de andre grader ikke er ordinert for presteskapet men for tjeneste. Dette fant Kirken begrunnet i kilder fra den tidlige Kirken (Lumen Genitum, 29). Blant annet presenterte konsilet i Chalcedon (451) regler for ordineringen av kvinnelige diakoner. Det nye testamente henviser et flertall ganger til diakoner som en tittel eller oppdrag denne har, men navngir bare én av dem; Phoebe (eller Foibe).

“Jeg anbefaler vår søster Foibe til dere, hun er diakonisse i kirken i Kenkreai. Ta imot henne i Herren, som det anstår seg hellige, og bistå henne i alt slikt hvor hun kan trenge hjelp fra dere. Hun har selv vært en støtte for mange, også for meg.” (Rom 16,1-2).Comments are closed.