Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Kari Elisabeth Børresen er død

Bufo viridis © Matt Reinbold

Kari Elisabeth Børresen er død

April 9, 2016      Nyheter      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Vår kjære feministteolog, idehistoriker, forfatter, forsker og venn Kari Elisabeth Børresen (83) døde den 5. april.  Kari var et ualminnelig menneske med voldsom kapasitet for forskning og med et endeløst engasjement for Den katolske kirke.
Hun var medlem i OVEK og midt i sitt store forskningsarbeid og sine mange reiser og konferanser var hun også opptatt av oss. Hun nølte aldri med å ringe meg om vi gjorde eller uttalte noe hun syntes var dumt, men kunne også være raus med ros. Hun svarte alltid på spørsmål vi måtte ha.

Nå i de siste ukene og månedene mens hun var til dels temmelig syk, har vi stadig snakket sammen på telefon om mange forhold i kirken. Hennes største engasjement var kirkens offisielle syn på kjønn og kjønnsforskning, men hun var også opptatt av den veiledningen fra pave Frans om familien som skal offentliggjøres nå fredag. Vi var begge svært spent på hva som kommer til å stå der med hensyn til om troende som er skilt og gift igjen nå endelig kan få adgang til nattverden.  Kari kunne uttale seg ganske skarpt, og noe av det siste hun sa forleden dag var at om ikke Frans ville åpne for dette, kunne han like godt slutte å snakke om barmhjertighet. Og så måtte jeg endelig ringe henne på fredag morgen for å fortelle henne hvor hun kunne få lastet ned dokumentet så snart den forelå. Du Kari, du Kari …

Det var teologisk antropologi og kjønn som var hennes forskningsfelt og liv. Hun var blant de første store feministteologene på internasjonalt plan og er nok mer berømt i utlandet enn her hjemme. Hun var også den første kvinnelige professor som fikk undervise på jesuittenes universitet Gregoriana i Roma. Hennes venner i Vatikanet omtalte henne gjerne som La carissima matriarka.  Visst var hun kontroversiell, men alltid sannhetssøkende, grundig og hederlig. Hun har en stor produksjon og refereres ofte til av andre feministteologer. Og hun var produktiv helt til det siste. Jeg har enda ikke fått lest alt hun skrev de siste par årene, men ser fram til å lese flere av artiklene, med takknemlighet og glede. Kari vil bli savnet av mange. En av hennes amerikanske kolleger skrev på Facebook: May she rise in glory!

RIP

Minneord ved Anne Helene Utgaard


Comments are closed.