Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Et skudd for baugen fra Vatikanet mot amerikanske krampekatolikker

Bufo viridis © Matt Reinbold

Et skudd for baugen fra Vatikanet mot amerikanske krampekatolikker

September 24, 2017      Kronikk      Torstein Seim      no responses

Tagged with:Oversatt og bearbeidet fra  Jason Horowitz , A Vatican Shot Across the Bow for Hard-Line U.S. Catholics”,  New York  Times, 2. august, 2017

To av pave Frans nære medarbeidere, Antonio Spadaro og  Marcelo Figueroa, har anklaget ultrakonservative amerikanske katolikker for å inngå i en «hat»-allianse med evangeliske kristne som støtter president Trump. Dermed vokser kløften mellom Vatikanet og denne gruppen amerikanske katolikker.

De to forfatterne skriver i La Civiltà Cattolica, et tidsskrift som Vatikanet går god for, og peker på at Donald Trumps sjefsstrateg Stephen K. Bannon «går inn for en apokalyptisk geopolitikk» som vanskeliggjør  kampen mot klimaforandringer og utnytter frykten for migranter og flyktninger til å  mobilisere støtte til å bygge murer og renske opp Amerika med hjemsendelser.

Artikkelen i La Civiltà Cattolica advarer om at konservative amerikanske katolikker har blitt trukket farlig langt inn i den stadig dypere politiske polariseringen i USA. Forfatterne hevder til og med at amerikanske evangelikale og krampekatolikker holder seg med et verdensbilde som er basert på en bokstavtro tolkning av Bibelen som på mange måter «kan minne om jihadistenes».

Det er ikke klart om denne artikkelen har fått pavens direkte velsignelse før den gikk i trykken, men det er svært spesielt at den er publisert i et tidsskrift som anerkjennes av Den hellige stol. Den har åpenbart ikke blitt møtt med noen kritikk fra pavelig hold, og paven er som kjent vanligvis ikke redd for å sette dissidenter på plass. Redaktøren av La Civiltà Cattolica har drevet reklame for artikkelen nesten hver dag siden den ble trykket i juli.

Både artikkelen selv og de reaksjonene den har skapt understreker den stadig større avstand det er mellom pave Frans og konservative amerikanske katolikker. Den har blitt anklaget for antiamerikanisme, og en fremstående amerikansk prelat, erkebiskop Charles Chaput fra Philadelphia, har karakterisert forfatterne som «nyttige idioter». Chaput, en anfører for amerikansk konservatisme, sammenligner Sparado og Figueroa med de ikke-kommunistene som støttet bolsjevikenes revolusjon i Russland i 1917 og som Lenin kalte «nyttige idioter».

I Vatikanet har pave Frans skjøvet til side de en gang så mektige konservative anførerne for amerikansk katolisisme mens han har løftet frem mer moderate stemmer som kardinal Blace J. Cupich fra Chicago. Det er ingen hemmelighet at Frans, den første pave fra  Latin-Amerika, ofte har kritisert kapitalismen og ikke  sjelden hatt et komplisert forhold til sine nordlige naboer. Ikke så lenge etter at han ble valgt ble han orientert av sine nuntier om situasjonen rundt om i verden. De antydet at han burde gå spesielt   forsiktig frem når han utnevnte biskoper og kardinaler i USA. «Det vet jeg allerede», skal han umiddelbart ha svart, «det er der opposisjonen kommer fra». Kilden til dette sitatet er en embedsmann i Vatikanet som kjenner detaljene i denne samtalen men ber om å ikke bli navngitt.

Vatikanet har ikke villet gi noen kommentar til dette.

De som liker artikkelen i La Civiltà Cattolica, sier den gjør det klart av de konservative som har hatt kontrollen i den katolske kirke i USA i årtider, nå ikke lenger går i takt med hovedstrømningen i Kirken slik den har utviklet seg under pave Frans.  Massimo Faggioli, som er professor i teologihistorie ved Villanova-universitetet i Pennsylvania og bidragsyter til liberale katolske tidsskrifter, mener at artikkelen «vil bli husket som en av de viktigste  kildene til å forstå forholdet mellom amerikansk katolisisme  og Vatikanet under pave Frans.»  Faggioli slutter seg til artikkelens sentrale budskap og hevder at «amerikansk katolisisme har fjernet seg fra hovedstrømmen i europeisk og latinamerikansk katolisisme» og har «falt i hendene på det religiøse høyre».

‘Allerede før artikkelen i La Civiltà Cattolica ble publisert var mange katolske Trump-tilhengere svært skeptiske til  pave Frans som under presidentvalgkampen hadde antydet at Trump kanskje «ikke var en kristen» siden han heller ville bygge murer enn broer. Under valget fikk Trump flere stemmer blant hvite katolikker enn Hillary Clinton gjorde.

Pave Frans’ signaler om en ny og mer åpen holdning på viktige områder som å tillate kommunion til katolikker som er skilt og har giftet seg på ny med ikke-katolsk vigsel, har hisset opp opposisjonen mot ham.  En anfører for opposisjonen har vært den amerikanske kardinal Raymond L. Burke som en rekke ganger er blitt fratatt viktige verv av pave Frans.

En katolsk tradisjonalist i Roma, Bernjamin Harnwell, som er en varm tilhenger av mr. Bannon og en av kardinal Burkes fortrolige, har uttalt at har anser artikkelen i La Civiltà Cattolica   som en ren svertekampanje mot Steve Bannon. Bannon var i sin tid ministrant i en katolsk kirke og har fremlagt sitt verdensbilde på en katolsk konferanse. I en kort epost har forklart at han føler seg «oppildnet» av å bli angrepet i Vatikanet.

Fader Sparado, som noen av kritikere har utropt til «pavens talerør», sier at reaksjonene på artikkelen han skrev sammen med Marcelo Figueroa har vært «utrolige». Han har mottatt mange vennlige ord, men også «masser av hat». Noen kritikere har forsøkt å fordreie deres anliggende til å være et angrep på ethvert samarbeid mellom katolikker og protestanter, mens han selv tvert imot er en forkjemper for slikt samarbeid. Kritikken kommer ofte fra personer som «ønsker å bagatellisere betydningen av dagens pontifikat». Fader Sparado ville ikke si om Frans hadde godkjent  artikkelen på forhånd, eller om han hadde snakket med paven siden den ble publisert.

Hovedpoenget i artikkelen, sier Sparado, er det samme som pave Frans har fremmet: Religion i politikkens tjeneste er ideologi, og forsøk på å spille på frykt for politiske formål vil kunne gjøre Kirken til «en sekt av de rene». «Vi advarer mot den slags farlig sammenblanding».

Oversatt og bearbeidet av Pål Kolstø

Følgenden lenker i artikkelen er “klikkbare”
A Vatican Shot Across the Bow for Hard-Line U.S. Catholics”,
Antonio Spadaro og  Marcelo Figueroa
«
nyttige idioter
sitt verdensbilde på en katolsk konferanse.Comments are closed.