Nyhetsbrev

Alle nye og gamle utgaver finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Årsmøte 24. april 2021

 

Innkalling til digitalt årsmøte i Også vi er kirken – Norge 2021

Lørdag 24. april 2021

Årsmøtet følger etter vårseminaret, som begynner kl. 15 på Zoom.

Vi legger inn en kort pause mellom møtene.

DAGSORDEN

Åpning

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden

Valg av ordstyrer m.m.

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av tellekorps
  4. Valg av to protokoll-underskrivere

Årsmelding 2020

Årsmelding for foreningen Også vi er kirken – Norge 2020
Årsrapport for Akademiet Også vi er kirken, medlem av Norske kirkeakademier (NKA), blir ikke behandlet på OVEKs årsmøte.

Regnskap 2020 og budsjett 2021

Informasjon ved kasserer

Fastsettelse av medlemskontingent
Valg til styret

Valgkomiteens innstilling til styret se nyhetsbrevet.

Valg av valgkomite 2021

Foto: Hestehov – Erik Bergersen