Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet er nå nedlagt. Alle tidligere utgaver kan finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Pavens spørreundersøkelse

December 6, 2013      Nyhetsbrev      Pål Kolstø      no responses

Tagged with:Pavens spørreundersøkelse til alle katolikker om sex, ekteskap og familie

Pave Frans ønsker å få vite hva vi katolske kristne tenker og mener om sex, ekteskap og familie og om kirkens holdning til vanskelige livsspørsmål. Vatikanet har derfor utarbeidet et spørreskjema som er sendt til alle bispekonferansene i verden for at biskopene skal sørge for at vi alle, hele Guds folk, får anledning til å svare. Våre svar (anonyme) vil bli systematisert av Den nordiske bispekonferansens sekretariat og videresendt til Vatikanet.

Svarfristen er 15. desember.

Ekstra Nyhetsbrev – VIKTIG  

 

Pave Frans ønsker å få vite hva vi katolske kristne tenker og mener om sex, ekteskap og familie og om kirkens holdning til vanskelige livsspørsmål. Vatikanet har derfor utarbeidet et spørreskjema som er sendt til alle bispekonferansene i verden for at biskopene skal sørge for at vi alle, hele Guds folk, får anledning til å svare. Våre svar (anonyme) vil bli systematisert av Den nordiske bispekonferansens sekretariat og videresendt til Vatikanet.

Svarfristen er 15. desember.

Dette er første gang på mange hundre år at en pave gir uttrykk for at han ønsker å finne ut hva legfolk, ordensfolk og geistlige, tenker og mener. Det er en fantastisk begivenhet som fikk store overskrifter i store og små aviser rundt omkring i verden. (Biskoper har vært konsultert tidligere, men ikke legfolket.)

 

I Norge er spørreskjemaet nå lagt ut på katolsk.no. Du finner det her:

 

http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=b81wrbxci5hntpf260118&refer=www%2Ekatolsk%2Eno

 

De 39 spørsmålene er ment for ALLE katolikker, både legfolk, ordensfolk og geistlige. (Det er lagt ut et særnorsk skjema for legfolk, men dette kommer fra pastoralavdelingen i OKB, ikke fra Vatikanet. Vi kjenner ikke til noe annet bispedømme hvor legfolket er henvist til en egen svært begrenset undersøkelse.)

 

Vær oppmerksom på at dette ikke dreier seg om en demokratisk undersøkelse. Paven tenker seg ikke nevneverdige endringer i kirkens teologi. Derimot har han flere ganger og på flere måter sagt at han ønsker å finne fram til nye pastorale måter å handle på når mennesker befinner seg i krevende livssituasjoner. Derfor vil han høre fra oss. Se vedlegg fra erkebiskop Bruno Forte. Forte er spesialoppnevnt sekretær for Bispesynoden om familien i 2014 og 2015.

 

Det er av betydning for den kommende bispesynoden at så mange katolikker som mulig svarer på det egentlige skjemaet med dets 39 spørsmål.  Vi trenger ikke svare på alt. Bare hopp over det du ikke forstår. Det ligger viktig informasjon i det, også.  Her finnes ikke «korrekte» svar. Paven spør etter hva vi tenker, mener og oppfatter. Det tar litt tid, men mist ikke motet! Ta med alt det du oppfatter som viktig.

 

Kryss av for FORELDER eller ANNET der hvor vi blir spurt om funksjon i kirken (dersom du ikke svarer i egenskap av en av de andre kategoriene).

 

Spørreskjemaet fra Vatikanet er ikke godt. Det er uklart og upedagogisk. Den spanske teologen José Arregi har sendt sine svar i et åpent brev til paven. Meget lesverdig! Følger som vedlegg.

 

Et eksempel på spørsmål som tas opp, er hvor vidt skilte og gjengifte skal få ta del i kommunionen. I Tyskland er det for tiden åpen strid mellom biskoper og kardinaler om dette. Noen av dem vil at skilte og gjengifte skal få motta kommunionen, andre tviholder på det harde og absolutte forbud. Dette er en sak som OVEK flere ganger har fremhevet som den reformen som det haster aller mest med å få gjennomført! Nå har vi sjansen til å si noe om det.

 

La paven og bispesynoden få vite hva du synes, mener, oppfatter, tror. Undersøkelsen er anonym.  Og husk fristen som er 15. desember.

 

 

Neste nummer av Nyhetsbrevet kommer i januar. Vårens seminar blir lørdag 22. mars. Tema for dagen er Lydighet og samvittighetsfrihet i kirken. Tidligere sjef for Radioteateret Nils Heyerdahl og pater Rory Mulligan sm holder foredrag.

 

Nyhetsbrevet ønsker dere alle en velsignet adventstid, og, når tiden er inne, en gledelig jul!

 

 

Vennlig hilsen

 

Anne Helene Utgaard

Redaktør

 

 

 

For sikkerhets skyld, her er linken:

 

http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=b81wrbxci5hntpf260118&refer=www%2Ekatolsk%2Eno

 

 Comments are closed.