Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet er nå nedlagt. Alle tidligere utgaver kan finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Pavens initiativ antyder at ting bør endres

December 6, 2013      Internasjonalt, Nyheter, Uncategorized      Pål Kolstø      no responses

Tagged with:Det mest bemerkelsesverdige ved den spørreundersøkelsen om sex, ekteskap og familieliv som Vatikanet har satt i gang som en del av forberedelsen til neste års ekstraordinære bispesynode, og som alle verdens katolikker oppfordres til å svare på, er at det i teksten antydes at ting bør endres, skriver det engelske katolske tidsskriftet The Tablet på lederplass. I de innledende bemerkninger står det nemlig at på grunn av dagens situasjon og kirkens praksis, ”vil mange barn og unge aldri få se sine foreldre motta alterets sakrament”, og dette forholdet ”representerer en stor utfordring for evangeliseringen”. Dette er uten tvil en henvisning til Kirkens nåværende praksis som nekter gjengifte skilte å motta alterets sakrament. Lenger ute i innledningen heter det at ett mulig svar på disse dagens realiteter ”er den utstrakte aksept for læren om den guddommelige barmhjertighet/nåde”. Med andre ord, skriver The Tablet: ”Hvordan vil Kirken begynne å formidle evangeliet til disse voksne – og deres barn – og slutte med å fordømme dem?”

Det faktum at vanlige katolske legfolk offisielt oppfordres til å bidra til den kirkelige debatt ved å svare på spørreskjemaet, er ”helt uten sidestykke”, noterer lederskribenten. Det er – indirekte – også en innrømmelse av at Kirken hittil har tatt for lite hensyn til vanlige legfolks syn på slikt som f. eks. skilsmisse og prevensjon, men det er ikke gjort over natten å endre inngrodde tenkemåter og oppfatninger. De som har laget spørreskjemaet, later til å ha oppfattet at man har et dilemma: Skal man ta inn over seg det faktum at svært mange gifte katolikker ikke godtar f. eks. forbudet mot prevensjon slik encyklikaen Humanae Vitae (1986) lærer, eller skal man søke å bøte på tingenes tilstand ved en mer effektiv måte å formidle den offisielle lære på? Et noe uventet spørsmål i skjemaet lyder: ”Hvordan kan en økning i antall fødsler fremmes?”. ”Man fristes,” kommenterer lederskribenten,  ”til spørre: Hvorfor skulle man gjøre det? Kirken sitter ikke inne med svaret på hva som er riktig størrelse på befolkningen her eller der rundt om i verden.”

Spørreskjemaet er ”a mixed bag”, fastslår The Tablet, men understreker samtidig at det er viktig at så mange katolikker som mulig – det vil si ”folk med ulike meninger og synspunkter” – tar seg tid til å fylle ut skjemaet. Slik at det ikke bare blir de katolikker som ”klarer å manøvrere seg gjennom vanskelige spørsmål om naturrettens rolle i familielivet”, som svarer på skjemaet. Ikke minst bør de som av ulike grunner føler seg satt utenfor det kirkelige fellesskap, benytte anledningen til å svare på undersøkelsen.

Men også de som skal tolke undersøkelsen, bør ta den større kirkelige virkelighet innover seg, skriver The Tablet. Kirken har påført seg selv stor skade ved kun å lytte til legfolk med  ”akseptable” synspunkter og meninger. Det er å håpe at denne ”konsultasjonen betyr slutten for det gamle syn” at man ikke trenger å regne med eller bry seg om dem som har innvendinger mot Kirkens lære. Dette gamle synet har totalt sett bort fra det råd kardinal Newman ga i essayet ”On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine”, fastslår leserskribentent. Newman skriver: ”the tradition of the Apostles… manifests itself variously at various times: sometimes by the mouth of the episcopacy, sometimes by the doctors, sometimes by the people, sometimes by the liturgies, rites, ceremonies, and customs, by events, disputes, movements… It follows that none of these channels of tradition  may be treated with disrespect.” Pave Francis, som har godkjent denne spørreundersøkelsen, viser nettopp respekt for de momentene Newman lister opp, fastslår The Tablet. Og tilføyer avslutningsvis at å vise slik respekt ”er en meget katolsk, men likevel nokså uvanlig, handlemåte for en moderne pave ”.

 

 

The Tablet har trykket hele spørreskjemaet og har også et oppslag med fem utvalgte kommentarer til saken – alle fem er kvinner. ”Hurra”, skriver firebarnsmoren Joanna Moorhead; ”Vatikanet vil vite hva vi,  katolske familier, mener om familielivets realiteter i det 21. århundre. Jeg begynner å lese – du verden, det hele innledes med 3 ½ side i liten skrift om hva de mener, altså slikt som jeg jo vet fra før.” Litt lenger ned finner Moorhead endelig et spørsmål: ”De spør meg om hva Kirkens lære om familielivet er – etter at de selv nettopp har fortalt meg det, over flere tettskrevne sider.” Oppsamlende kommentar fra den opptatte mor: ”Jeg har hverken tid eller hode til å svare på disse innfløkte spørsmålene. Har dere i Vatikanet i det hele tatt peiling på hvor lite tid en mor med full jobb har til andre sysler enn nettopp jobb, hus og hjem?”

Sue Gaisford, mor til fem og bestemor til ni, bor ute på landet i et område med relativt få katolikker. Tidene har forandret seg, og samboerskap, skilsmisse og samliv mellom personer av samme kjønn er blitt så vanlig at man ikke lenger hisser seg opp over det, skriver Gaisford. Den strenge katolisisme som vi av den eldre generasjon er oppvokset med, går ikke hjem hos våre voksne barn, skjønt mange av dem finner veien tilbake når de selv blir foreldre. Vi er henrykt over at pave  Frans later til å se behovet å lede Kirken i en mer åpen, barmhjertig og inkluderende retning  – med sterk vekt på evangeliet  ”og med Kristus selv som midtpunkt”, avslutter Sue Gaisford

”Et særdeles kjærkomment  initiativ, men spørreskjemaets innfløkte form vil antagelig skremme mange fra å forsøke å svare,” skriver Tina Beattie, firebarns mor og teologiprofessor. Spørsmålene under avsnittet ”Om ekteskap ifølge naturretten” er ”altfor teologisk mangslungne og komplekse,” skriver Beattie.

”Hvis man virkelig ønsker å løse et problem, begynner man med å samle så mye og så  vidtfavnende materiale som mulig, men i Vatikanets spørreskjema mangler en hel rekke spørsmål,” mener firebarnsmoren Rosemary Boyle.

Melanie McDonagh, mor til to og journalist av yrke, kaller spørreskjemaet ”uleselig”. Det innledende ”essayet” får derimot beste karakter. Men, skriver Melanie McDonagh, ”som forsøk på å engasjere vanlige mennesker, er dette en farse”, og biskopene bør snarest legge det til side og ”få en journalist til å oversette det til forståelig engelsk eller ganske enkelt stille folk følgende spørsmål:

  1. Hva er ditt syn på Kirkens holdning til følgende spørsmål: a) nattverd for gjengifte skilte b) kunstig prevensjon c) ekteskap for homofile og lesbiske d) skilsmisse
  2. Er Kirken flink til å formidle sin lære om familie og samliv? Vet du hva den lærer om disse tingene?
  3. Burde Kirken gjøre mer for å støtte familier og mennesker som lever i ulykkelige ekteskap?
  4. Hvordan bør Kirken forholde seg til barn født utenfor ekteskap?

 

sakset fra The tablet 9. nov 2013, ss. 2 og 10-13Comments are closed.