Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet er nå nedlagt. Alle tidligere utgaver kan finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Lederen har ordet, Radical Grace

January 28, 2016      Leder      Pål Kolstø      no responses

Tagged with:Likegyldighet for vår neste i hverdagen fjerner oss fra fellesskapet med Gud. Likevel klarer vi ofte ikke å engasjere oss så mye som vi ønsker. I Norge har vi tradisjon for dugnad, frivillighet og nabohjelp. Mange bidrar til et varmere, nærere og mer solidarisk samfunn. Noen gjennom politisk aktivisme mot urettferdigheter de møter. Men sjelden leder dette inn i en situasjon der hele vår tilværelse settes på spill, som kan komme til å true det vi mener er meningen med vårt liv, selve fundamentet vårt liv er bygget på.

Hva betyr radikal nåde, for hver og en av oss, her og nå? Dette prøver katolske søstre i USA å utforske og leve i. Og det har gitt dem store vansker med flere av sine biskoper og tilslutt Vatikanet. I dokumentarfilmen Radical Grace, som vil ha Europa-premiere på neste OVEK-seminar, blir vi kjent med noen av disse søstrene. Vi får følge dem i deres helt konkrete arbeid for solidaritet, rettferdighet og fred. Et nært portrett av tre kvinner som har viet sitt liv til Gud. De tviler på sine veivalg, de søker etter den rette veien videre. Når den kirke som de elsker og samfunnet de lever i anklager dem for feminisme og det som verre er, føler de stor redsel og usikkerhet. Tross dette og med stort mot tar de til motmæle mot biskoper i USA og Vatikanets kommisjon, når deres paraplyorganisasjon for søsterkongregasjoner blir satt under administrasjon.  En film til å bli inspirert av i dette jubelåret for barmhjertighet. Kom og se den sammen med oss den 2. april i St. Hallvard menighet i Oslo. La oss samtale om hva dette betyr for oss.  Ønsker dere alle en velsignet fastetid.

 

«Nei, slik er fasten som jeg vil ha:

at du løslater dem som med urett er lenket,

sprenger båndene i åket som setter de undertrykte fri,

Ja, bryter hvert åk i stykker,

at du deler ditt brød med dem som sulter,

og lar hjemløse stakkarer komme i hus,

at du sørger for klær når du ser en naken,

og ikke svikter dine egne.

(…)

da skal lyset renne for deg i mørkret,

og natten skal bli som høylys dag»

Jesaja 58:6-10

 

Hanneke Örne Bruce

Leder OVEK-NorgeComments are closed.