Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet er nå nedlagt. Alle tidligere utgaver kan finnes i arkivet.
Les arkivet...

Medlemsskap

For medlemsskap
send epost til
medlemsservice
(a)ogsavierkirken.no

Leder for østerrikske Wir Sind Kirche ekskommunisert

December 1, 2014      Leder      Pål Kolstø      no responses

Tagged with: 

‘Martha Heizer er også koordinator for nettverket International Movement We Are Church hvor OVEK deltar

 

Det har oppstått en situasjon i Østerrike som berører Også vi er kirken–Norge: Martha Heizer som er president i det østerrikske Wir Sind Kirche og koordinator for IMWAC Council er, sammen med sin mann, blitt ekskommunisert fordi hun regelmessig har feiret nattverd uten prest i en bibelgruppe i eget hjem.

 

Hvem er Martha Heizer?

MarthaHeizer var en av initiativtakerne til Vi-er-kirke-bevegelsen på 90-tallet. Hun har vært meget aktiv i det til dels turbulente reformarbeidet i Østerrike. Hun er pedagog og har undervist i religionspedagogikk på et presteseminar i Østerrike til hun ble pensjonist. Hun har tidvis feilaktig blitt omtalt som dr.theol. Hun ble valgt til koordinator for Rådet (IMWAC) på årsmøtet i Lisboa i 2012.

 

Hvordan ser Vatikanet på det hun har gjort?

I kirken kan kun ordinerte prester forvalte eukaristien. Dette ble stadfestet av Det annet vatikankonsil og i en rekke senere skrifter. Brudd på denne ordningen regnes som delictum gravius og straffes med automatisk ekskommunikasjon. Den lokale biskopen har reagert korrekt i forhold til lære og kanonisk rett.

 

OVEKs mening om denne typen handlinger

OVEK har aldri akseptert selvtekt. Vår selvforståelse er at vi er en bevegelse innenfor kirken. Vi arbeider for reformer, men innenfra. Vi gjør ikke og støtter ikke noe som kan tenkes å føre til at vi blir stående utenfor kirken. Eukaristi uten prest er ikke noen kampsak for OVEK. Det bryter over tvert med både katolsk embetssyn og sakramentssyn.

 

OVEK er en selvstendig organisasjon

”The International Movement We Are Church” er et løst nettverk av nasjonale katolske reformorganisasjoner med ulike oppfatninger som arbeider ut fra sine egne statutter. Noen av disse nasjonale foreningene går klart lenger enn andre i sine reformønsker, men ikke mange vil gå god for eukaristisk selvtekt. Martha Heizer har tilbudt seg å tre tilbake som koordinator for IMWAC Council. Vi anser det som nødvendig for å komme videre i denne ulykksalige situasjonen.Comments are closed.